ZMĚNA JÍDELNÍČKU - středa 9.12.2015

Ve středu 9. 12. 2015 bude změněn z provozních důvodů jídelníček. Školní kuchyně a budova školy- 2. stupeň, budou během dopoledne bez elektrického proudu, tudíž musí nastat patřičná opatření, provoz bude omezen.

Jídelníček 9. 12. 2015
Polévka - zeleninová s knedlíčky z ovesných vloček
Hlavní chod - studený těstovinový salát s drůbežím masem a zeleninou
Zákusek, nápoj - jablko, čaj, sirup

Za vzniklé nutné změny se omlouváme a děkujeme za pochopení.

ZŠ Řevnice
 

7.12.2015

ŠKOLNÍ DRUŽINA- MIMOŘÁDNÝ PROVOZ ve dnech 21.12.- 22.12. 2015

ŠKOLNÍ DRUŽINA- MIMOŘÁDNÝ PROVOZ ve dnech 21.12.- 22.12. 2015  ředitelské volno

V případě zájmu o družinu v tento den, prosíme rodiče o přihlášení  dětí v družině u paní vychovatelek, či přes mail bartlova@zsrevnice.cz, do středy 16.12. 2015.

Provoz družiny je vypsán pro všechny děti ZŠ a bude otevřen po přihlášení nejméně 7 žáků.

• provozní doba 8.00 - 17.00 hod.

• jídelna NEVAŘÍ !

                J. Bartlová ved. vychovatelka

7.12.2015

Soutěž O nejlepšího chemika

Dne 3. 12. 2015 pořádala pražská Masarykova střední škola chemická již tradiční soutěž O nejlepšího chemika. Naši školu reprezentovalo družstvo chlapců z 9. A třídy ve složení Krička Daniel, Mařík Karel a Tafat Adam.

Letošní ročník soutěže byl trochu jiný než obvykle. Účastníci nejdříve absolvovali náročný písemný test z anorganické a organické chemie, poté je čekala přednáška a prohlídka školy.

A jak jsme dopadli? Účast byla, v porovnání s jinými ročníky, mnohem větší, soutěžilo téměř 160 žáků. Z našeho družstva se nejlépe umístil Krička Daniel, který skončil v první polovině. Gratulujeme a doufáme, že příští rok obstojíme ještě lépe.

 Ing. Cuchá Jana

6.12.2015

Projektový den finanční gramotnost

Ve středu 2.12. se na naší škole konal projektový den finanční gramotnosti v 7. třídách. Žáci pracovali ve skupinách, které mezi sebou zdravě soutěžily. Tématicky byl projektový den zaměřen na výhodné nakupování a zodpovědné zadlužování. Výuka probíhala i hravou formou, metodické pracovní listy, diskuze, soutěže... Překvapením pro vyučující bylo zjištění, kolik vědomostí o problematice mají z rodin a z médií. I přes časovou náročnost se akce vydařila. Všichni se těšíme na příští rok, kdy budeme řešit zase jiné téma.

V únoru ještě proběhne finanční gramotnost v 8. třídách a v dubnu (po příjímacím řízení) také v 9. třídách.

DP

3.12.2015

Vánoční trhy Norimberk - přesun termínu

Vzhledem k současné politické situaci byl zrušen z bezpečnostních důvodů celodenní výlet žáků 7.-9. tříd na vánoční trhy do Norimberka, který se měl konat v rámci výuky německého jazyka. Pokud to vývoj politické situace dovolí, výlet se uskuteční v náhradním termínu 7.4.2016 (prohlídka města, seznámení se s historickým centrem a procházka na Kaiserburg).

1.12.2015

MOTIVUJEME DĚTI KE ČTENÍ - ČTENÍ POMÁHÁ

Nadační fond – Drad Foudation spojil své síly s organizací Čtení Pomáhá. Tato spolupráce má napomáhat zvýšení tvořivého myšlení žáků a motivovat k lepším studijním výkonům.

Žáci se do projektu přihlásí tak, že se zaregistrují na www.ctenipomaha.cz

Přečtou některou z uvedených knih na stránkách v seznamu literatury a prokáží-li znalost knihy vyplněním krátkého kontrolního testu, získávají padesátikorunový kredit. Peníze si však nenechávají pro sebe, ale věnují je na některou z nabízených charit.

Pro nejaktivnější čtenáře jsou na konci roku organizací Čtení Pomáhá připravené velké odměny jako zájezd do zahraničí či let vrtulníkem.

Naše škola chce být opět součástí tohoto projektu a tím navázat na akce „Celé Česko čte dětem“, které probíhaly na naší škole v letech minulých a byly velmi zdařilé. Dětem se moc líbily a snad je i motivovaly k častějšímu čtení.

V současné době probíhají ve vybraných třídách naší školy během výuky Českého jazyka tzv. Čtenářské dílny, které mohou být také pomocníkem při čtení nabízených knih.

Pojďme a čtěme, zde se fantazii meze nekladou a to je na tom to krásné a zábavné.

1.12.2015

Změna jídelníčku ve středu 2.12.

Ve středu jsou na jídelníčku knedlíky a stále je rozbitý „rodot“ . Místo knedlíků budou těstoviny. Děkujeme za pochopení

1.12.2015

Zpívání u vánočního stromu

30.11.2015

Projekt Naučná stezka Řevnice a pozvánka na vycházku

 

 Naše škola se zapojila do projektu Naučná přírodní stezka Řevnice. Cílem projektu je zpřístupnit přírodní okolí Řevnic prostřednictvím vzdělávání zábavnou a netradiční formou.

 Stezku bude realizovat Mladý Hlas Řevnic ve spolupráci (MHŘ, kontaktní osoba Kristýna Hejzlarová) se ZŠ Řevnice (ZŠ, kontaktní osoba Petra Flemrová). MHŘ v roli celkového organizátora projektu, ZŠ poskytne obsahovou část.

 Stezka bude vystavěna v podobě informačních tabulí u každého zastavení (viz. Trasa zastavení…). Na obsahu textu budou pracovat žáci ZŠ. Pro každé zastavení bude zajištěna osoba, která problematice zastavení rozumí a bude korigovat správnost informací.

 Stezka se zaměří hlavně na rodiny s dětmi. Dětský pohled, který bude v textech zachycen, umožní vnímat okolí možná netradičním způsobem nejen děti, ale i dospělé. Stezka obohatí ale jakéhokoli návštěvníka. Odborník vždy dohlédne na zajímavé a relevantní poznatky v obsahu. Stezka bude prolnuta jednotícím prvkem – postavička, která bude stezkou její návštěvníky provázet. Další fází projektu by mělo být osázení stanovišť interaktivními herními prvky.

Financování se zajistí částečně ze zdrojů města, sponzorských darů a uvažuje se i o veřejné sbírce.

 Před budovou 2. stupně, kde bude umístěné i 2. zastavení Brdy, vznikne zmenšený model celé Naučné přírodní stezky Řevnice. Předpokládáme jednoduché umístění zalaminovaných obsahů všech jednotlivých zastavení a umístění na dřevěné seříznuté kůly spolu s plánem stezky.

 Stezka bude mít třináct zastavení. Zpracování jejich obsahu je rozděleno mezi jednotlivé třídy školy. Během listopadu až ledna se sejdou žáci na místě budoucího umístění informační tabule s odborníkem na dané téma a stanoví si osnovu textu informační tabule. Ve třídě si pak žáci rozdělí domácí práci, při které budou sbírat informace k tématu zastavení.  Sebrané informace budou konzultovat mezi sebou a třídním učitelem na třídnické hodině. Pak sestaví informace do uceleného celku a předají odborníkovi ke kontrole. Toto bude probíhat do dubna. Během projektového dne Den Země vytvoří žáci návrh budoucí podoby informační tabule. Tyto návrhy budou předány MHŘ.

 První realizovanou informační tabulí bude nejspíše 1. stanoviště – Náměstí Jiřího z Poděbrad u MÚ. Instalace dalších tabulí se plánuje postupně dle získaných financí.

 Pro zájemce o konkrétnější informace je pořádaná 12. prosince vycházka, která povede po trase navrhované Naučné přírodní stezky Řevnice. Společně projdeme trasu a na místech umístění plánovaných informačních tabulí stezky představíme obsah jednotlivých zastavení. Sraz v 9.00 u budovy MÚ Řevnice. Předpokládaná délka vycházky asi 3 hodiny. Na setkání s účastníky se těší Petra Flemrová, koordinátor environmentální výchovy  ZŠ Řevnice a paní Veselá (MHŘ).

 

 

TRASA JEDNOTLIVÝCH ZASTAVENÍ NAUČNÉ STEZKY ŘEVNICE

 

1. Náměstí Jiřího z Poděbrad –  město a okolí – obecně, historie města (zpracuje…… s žáky 6.A, 6. B a jejich třídními učiteli).

2. ZŠ Řevnice 2. stupeň – Brdy, Hřebeny – geologie, flóra, fauna (zpracuje paní Horká s žáky 8. A, 8. B a jejich třídními učiteli).

  + Příprava stanoviště před budovou 2. stupně: Rostliny – 8. B

                                                                                 Horniny a nerosty – 8. A

3. ZŠ Řevnice 1. stupeň - Původní český les  - již realizována. Bude provedena její kontrola, obnova informačních tabulí k rostlinám. Vytvoření obsahu informační tabule.

(zpracuje paní Flemrová s 1. A, 1. B, 1. C, 2. A, 2. B, 2. C a jejich třídními učiteli).

4. Tůně – ornitologie, fauna a flóra společenství vod (zpracuje pan Valeš s žáky 5. A a jejich třídním učitelem).

5.  Kejná – říční niva, košíkářství (zpracuje pan Štrunc s žáky 5. B a jejich třídním učitelem)

6. Burešova cesta – fauna a flóra společenství lesa (zpracuje pan Hejlek s žáky 4. A a jejich třídním učitelem).

7. Studánka – vodní režim studánek, řevnické rokle (zpracuje …….. s žáky 3. A, 3. B a jejich třídními učiteli).

8. Lesní divadlo – historie, okrašlovací spolek (zpracuje pan…..s žáky 7. B s jejich třídním učitelem).

9. Nezabudický potok nad hájovnou – ves Nezabudice, pověsti řevnických potoků a studánek (zpracuje pan ……… s žáky 3. C a jejich třídním učitelem).

10. Pišťák – geologie – řevnické křemence, archeologie, mlok skvrnitý (zpracuje paní Horká s žáky 9.A, 9. B a jejich třídními učiteli).

11. Skládka – environmentální téma, rekultivace skládek (zpracuje pan ……s žáky 5. C a jejich třídním učitelem.)

12. Polní cesta od skládky k bývalému objektu kravína – fauna a flóra společenství pole a louka (zpracuje pan… s žáky 4. B, 4. C a jejich třídními učiteli.)

13. Betonová cesta pod hřbitovem – urbanizace města (zpracuje pan… s žáky 7. A a jejich třídním učitelem).

(Možnost navázání na další okruh naučné stezky věnovaný významným řevnickým stavbám.)

30.11.2015

Poděkování za účast na brigádě

I přes chladné ráno se v sobotu 14. 11. sešlo na školní zahradě 1. stupně přes 20 rodičů a jejich dětí. Pomoci přišly i některé paní učitelky. V relativně krátkém čase se podařilo shrabat listí, zkrátit keře, odstranit náletové rostliny, zredukovat větve na javorech a umístit geotextílii a mulčovací kůru k rostlinám školní naučné stezky Původní český les.

                                                                                         Všem zúčastněným velmi děkujeme.

26.11.2015

Fotografie z Anglie 2015

Fotogalerii naleznete zde

26.11.2015

Klíček Vás zve na oslavu 18. narozenin

20.11.2015

Odložené a zapomenuté věci žáků

Během třídních schůzek ve dnech 24.11 a 25.11.  budou v prostorách školy vystaveny zapomenuté a odložené věci žáků, pokud se o věci nikdo nepřihlásí, budou poslány na charitu.

19.11.2015

Pozvánka na Q- sort analýzu

Vážení rodiče a přátelé školy,

rádi bychom Vás všechny (i rodiče našich budoucích žáků a jiné přátele) pozvali 24. nebo 25. 11. 2015 od 18 hod. na workshop s Mgr. Andreou Vedralovou a Mgr. Milanem Kotíkem. Na setkání bude probíhat tzv. Q- sort analýza, což je metoda určená pro zjišťování a ujasnění postojů jednotlivých aktérů ve škole, podle kterých se pak může stanovit vize školy a jednotlivé cíle, kterých bude chtít škola  dosáhnout.

Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na Vás.

19.11.2015

Návrat žáků z Anglie

Po včerejší celodenní prohlídce Londýna, z které byli všichni velmi nadšeni se nám děti s paní učitelkou bezpečně vrací zpět domů. Francii projeli bez problémů, měli jsme o ně velký strach, že už je nepustí přes hranice vzhledem k vážné situaci odehrávající se v Paříži, ale vše dopadlo dobře.

Předpokládaný návrat bude mezi 15 - 15. 30 hod.

Později přiložíme ještě další fotografie.

14.11.2015

Dne 16.11. 2015 nebude v provozu ŠKOLNÍ DRUŽINA

13.11.2015

POHÁDKY - vyjmenovaná slova

Ferda Zavadil, 5A.

Pohádka s vyjmenovanými slovy.

Bylo, nebylo, jedno město Přibyslav, kde bydlil kluk jménem Zbyšek.

Neměl rád dobytek, ale přesto si u svého příbytku zařídil menší ZOO.

Měl tam kobyly a dokonce i býka a doma si pěstoval byliny. Jednou však se bystře koukl do nezbytné peněženky a nezbytný mailat byl pryč.

Náhle byl bezdomovec bez bydliště, žebral, vzlykal, ale být bez bydliště je blbé. Náhle však k němu přiběhl dobytek.

Kluk bydlel pod býkem a byl hned s bydlištěm, protože mu dělal nezbytný přístřešek. Nakonec byl rád, že ten dobytek má a všichni obyvatelé se zasmáli.

A tak se držel tento obyčej dál.

 

Česťa Krejčí a Michal Sklenka, 5A.

Starý chlápek.

Byl jednou jeden obyvatel města Přibyslav, který bydlel v příbytku plném nábytku.

Na zahradě měl trochu dobytka. Třeba býka a kobylu. Byl velmi bystrý, ale obyčeje moc nedodržoval. Na Vánoce třeba ani nevyzdoboval svůj byt.

Měl jednu vzácnou bylinu jménem pelyněk, kterou musel polykat každý den. Ten pán byl úplně lysý a hodně plýtval pitnou vodou. Měl velmi tlusté jedno lýtko, ale to druhé měl jako vyžle.

Jednoho dne, když si myslel, že se blýská na lepší časy, začal najednou vzlykat, že mu ukradli lyže.

Jak čas plynul, už pomalu slyšel boží mlýny. V tu ránu uviděl na zemi luk, který měl tětivu z lýka. Ta tětiva byla měkká jako plyš, ale když tu ho někdo zapích.

 

Bětka Nebřenská a Aneta Chocová, 5.A

 

Zbyněk a Lyžák.

Byl jednou jeden kluk jménem Zbyněk. Bydlel se svou rodinou v malém příbytku v Přibyslavi. Měli doma moderní nábytek a spoustu krásných věcí.

K večeři měli býčí maso, což bylo Zbyňkovo nejoblíbenější jídlo, takže ho polykal hrozně rychle. Ušpinil se, tak mu maminka řekla: „Ty jsi ale dobytek!“ Celá rodina se rozesmála, až z toho lysému otci vyrostl jeden vlas. Když už bylo 21.00 hodin, musel jít Zbyněk spát.

Ráno šel Zbyněk do školy a učitelka řekla: „ Za týden pojedeme na lyžování, takže si nezapomeňte lyže a ostatní vybavení.“ Jak čas plynul, už tu byl lyžák. Zbyněk měl všechno sbaleno a šel na sraz ke škole.

První den už začínali lyžovat a Zbyněk si zlomil lýtkovou kost. Hlasitě se rozvzlykal a jeho blýskající se slzy padaly do bílého sněhu. Odvezli ho do chaty a vyptávali se ho, kde má svůj byt.

Doktoři mu dali obvaz z lýka a plýtvali na něj bylinnými sirupy. Zbyněk si s sebou vzal svého plyšáčka, byla to liška jménem Bystrouška.

Školáci měli obyčej, že vždy o poledním klidu přijdou k někomu do pokoje a hrají stolní hry. Jednou šli na výlet a Zbyňka vezli autem, aby něco viděl. Cestou jim mávali obyvatelé města. Když přijeli, učitelé jim ukázali krásný statek s kobylou, kterou farmář třískal bičem. Také tam byl mlýn a náhle slyšeli, jak na ně učitel volá: „ Děti pojďte sem, bude přednáška o pelyňku. Děti přiběhly a poslouchaly.

Zbyněk se toho hodně naučil a už věděl spoustu věcí o pelyňku a ostatních bylinách. Když se vrátili domů, Zbyněk vše vyprávěl mamince.

Po nějaké době se vyléčil a mohl zase chodit do školy.

11.11.2015

Exkurze do Škodovky v Mladé Boleslavi

10. listopadu navštívili žáci devátých a osmých tříd prestižní firmu našeho průmyslu Škoda Auto v Mladé Boleslavi.

Exkurze byla sestavena ze dvou částí – z návštěvy muzea Škodovky a následně z prohlídky výrobních provozů včetně montážní linky. Obě části exkurze byly doplněny zajímavým výkladem průvodkyně.

Ve Škoda muzeu jsme měli možnost prohlédnout si vystavenou galerii vozů, které Škoda za celou svou dlouhou historii vyprodukovala včetně malosériových i závodních vozů.

V rámci návštěvy výrobního závodu jsme měli možnost navštívit dva provozy-lisovnu a montážní halu, kde přes 60% práce dělají pouze roboti. Na výrobní lince Škoda Oktavia jsme si prohlédli, jak se auta kompletují, než sjedou z této linky hotové. 

Exkurze přispěla nejen k rozšíření znalostí žáků, ale u některých třeba i k usnadnění rozhodnutí o budoucím povolání.

11.11.2015

Vyjádření SK Černošice

Vážená paní ředitelko, vážení rodiče,

dovolte, abych se jménem SK Černošice, z.s., který je provozovatelem zimního stadionu, omluvil všem dětem, kterým vznikly po čtvrtečním bruslení zdravotní potíže. Obzvláště nás mrzí, že některé děti musely zůstat v nemocnici.  Věříme, že všichni se v co nejkratší době dostanou domů ke svým rodinám.

Opakovaná měření prováděná chemiky z hasičského sboru ani revize bezpečnostního zařízení zimního stadionu neprokázala únik čpavku. Při vyšetřování příčin celé události spolupracujeme s Policií ČR, okresní hygienickou stanicí a současně jsme nechali provést měření pracovníky Zdravotního ústavu. Rozhodně se nechceme vyhýbat odpovědnosti a činíme veškeré dostupné kroky k objasnění celé události. Protože mezi zvažovanými příčinami je i možnost zvýšené koncentrace exhalací z rolby pro úpravu ledu, provedli jsme v pátek orientační měření a jednu z našich dvou roleb dočasně vyřadili z provozu. Výrazně jsme zvýšili míru nucené ventilace, preventivně nad obvyklou úroveň. Na stadionu je zvýšený personální dohled.

Martin Jůzek, předseda výkonného výboru SK Černošice

10.11.2015

Q- sort analýza

Vážení rodiče a přátelé školy,

24. a 25. 11. 2015 proběhnou po třídních schůzkách setkání rodičů s paní Mgr. Andreou Vedralovou a s panem Mgr. Milanem Kotíkem.

Setkání se budou týkat Q- sort analýzy, což je metoda určená pro zjišťování a ujasnění postojů jednotlivých aktérů ve škole, podle kterých se pak může stanovit vize školy a jednotlivé cíle, kterých bude chtít škola  dosáhnout.

Tímto Vás zveme na toto setkání, které se uskuteční od 18 hod. v jedné z tříd na daném stupni, upřesníme na třídních schůzkách.
 

Mgr. Simona Škaloudová
ředitelka školy

10.11.2015

Stránky

Partneři