II. kolo doplňujících voleb do Školské rady

II. kolo doplňujících voleb do Školské rady ZŠ Řevnice se uskuteční

dne 28. 6. 2016 po dobu trvání letní akademie

od 16: 30 – 19: 30 hod.

v Lesním divadle v Řevnicích

S sebou si vezměte průkaz totožnosti.

Výsledky budou zveřejněny dne 29. 6. 2016 na webových stránkách školy a na nástěnce u vstupu do školy.

Kandidát zákonných zástupců:

Ing. Pavel Černý

24.5.2016

Slavnostní zprovoznění přístřešku

Slavnostní zprovoznění přístřešku na kola aneb Královna Koloběžka přijela do školy

V pondělí ráno jsme se v areálu prvního stupně ZŠ sešli u příležitosti zahájení provozu přístřešku na kola. Jak jsme již informovali, škola získala grant od Nadace Partnerství s generálním sponzorem AXA na projekt: ABY SE V ŘEVNICÍCH MOHLO DO ŠKOLY CHODIT. Součástí projektu byla také stavba přístřešku, aby děti mohly svá kola a koloběžky ukrýt před deštěm. Na stavbě přístřešku se velmi zasloužili pan Tomáš Chabera, který zabezpečil stavbu a paní architektka Darja Balejová, která připravila projekt. Kromě toho ještě pomáhali další dobrovolníci se stavbou a s organizací. Zapojeny byly i děti, které veselými barvami popsaly střechu přístřešku. Celá akce se nesla v duchu Werichovy pohádky o Královně Koloběžce. Slavnost zahájila paní ředitelka Simona Škaloudová, která přivítala děti a poděkovala všem, kteří se na stavbě podíleli. Potom se najednou z křovin vynořila opravdová Královna Koloběžka, která podle pohádky byla USTROJENÁ, NEUSTROJENÁ, OBUTÁ, NEOBUTÁ, UČESANÁ NEUČESANÁ, PŘIJELA, NEPŘIJELA a přestřihla pásku. Fotky z akce k nahlédnutí zde

17.5.2016

Pohár Rozhlasu

V úterý 10.5.16 a ve čtvrtek 12.5.16 jsme se zúčastnili atletických přeborů „Poháru Rozhlasu“. Při účasti 11 škol v chlapecké kategorii a 12 škol v dívčí kategorie 6. a 7. ročníků, mladší chlapci obsadili čtvrté místo. Zlatou medaili si odnesl Ondřej Tomek v běhu na 60 m a bronz Lukáš Zdráhal ve skoku do dálky. Mladší děvčata skončila na sedmém místě. Starší žáci  skončili při účasti 10 škol na šestém místě a medaili si odnesl Tomáš Král za třetí místo ve skoku do dálky. Starší děvčata dosáhla na „bednu“. Při účasti 10 škol obsadila děvčata krásné druhé  místo hned za družstvem Rudné. Dvě stříbra si odvezla Eliška Sudková za běh na 800 m a skok do výšky. Závody se vydařily, všichni se moc snažili a nálada byla výborná.

V.Hrochová

16.5.2016

Výlet do FLOSSENBÜRGU

AUSFLUG NACH FLOSSENBÜRG

Výlet do FLOSSENBÜRGU

  • datum: pondělí 27. června 2016
  • cílová skupina: žáci 7.-9. tříd (přednost mají žáci, kteří se učí německy, v případě volné kapacity se mohou zúčastnit i ostatní zájemci)
  • cena: 450 Kč (spolu s níže uvedenou přihláškou odevzdat u paní hospodářky do 17.06.2016)
  • s sebou: pas nebo OP, zaplacené cestovní pojištění, kapesné dle uvážení rodičů (cca. 15-20 eur)
  • pedagogický doprovod: Mgr. Pavla Bočková, PhDr. Olga Tomková
  • program:

6.50h sraz na řevnickém náměstí (zastávka linkového autobusu)

7.00h odjezd

cca. 9.50h příjezd do koncentračního tábora Flossenbürg, společná prohlídka

následně přesun na zříceninu hradu Flossenbürg, prohlídka

mezi cca. 13-14h přesun do nedalekého města Weiden

společná prohlídka města (historie, současnost, zajímavosti), rozchod

cca. 18h odjezd z Weidenu

cca. 21-21.30h návrat do Řevnic – předání dětí rodičům opět na zastávce linkového autobusu

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PŘIHLÁŠKA

 

Jméno/třída: _____________________________________________

Žáci se na výletě chovají v souladu se školním řádem a respektují pokyny pedagogického dozoru.

Podpis zákonného zástupce: _________________________________

16.5.2016

Akce BESIP

V pátek 6. 5. se naše třída zúčastnila zajímavé akce, kterou pro čtvrťáky a páťáky připravili pracovníci BESIPU. Všichni jsme si na vlastním kole zkusili jízdu zručnosti, naučili jsme se první pomoci a prohlédli jsme si sanitku záchranné služby. Také jsme pracovali s mapami, lepili jsme píchlou duši a napsali jsme si test pro cyklisty. Nejvíce se nám ale líbila Bika show, exhibice na takovém zvláštním kole, kterou nám předvedl mistr republiky v tomto sportu, pan Roman Chvojka. Dokázal neuvěřitelné věci - vyjel na vysokou překážku postavenou z palet, skákal s kolem do veliké výšky. Byl to pro nás zajímavý zážitek.

My se určitě naučíme znát všechny pro nás důležité dopravní značky a na kole budeme jezdit opatrně a vždycky s helmou na hlavě. Bohatou fotogalerii naleznete zde.

Žáci 4. A.

10.5.2016

Volná pracovní místa

Přijmeme na plný úvazek na nový školní rok 2016-17 kvalifikovanou paní učitelku/pana učitele na 1. stupeň a na plný či částečný úvazek paní učitelku/pana učitele na výuku anglického jazyka.

 

10.5.2016

Květnový zpravodaj

Zpravodaj naleznete  v přílepce ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ

6.5.2016

Dopoledne záchranářem

Ve středu 4. 5. se čtyři žákyně z pátých tříd zúčastnily krajského kola Helpíkova poháru - zdravotně - výchovné soutěže, kam postoupily na základě nejlepších výsledků z teoretických testů první pomoci v rámci školního kola. Těmto testům předcházela přednáška i praktické ukázky od pana Strončeka ze záchranné služby.

Krajské kolo probíhalo v Černošicích. Soutěžící žáci si na modelových situacích s reálně namaskovanými figuranty ověřili, zda zvládnou získané teoretické poznatky přenést do praxe. Na pěti stanovištích si postupně vyzkoušeli, jak pomoci lidem v bezvědomí, popáleným, s otravou alkoholu, po úrazu hlavy apod. Na každém stanovišti podle svého výkonu získávali body, které se nakonec ještě s testem od Policie ČR sečetly.

Naše posádky sice neobsadily přední postupová místa, ale odnesly si zkušenost, jak přispět k záchraně lidského života. A to je cennější než umístění na stupních vítězů. Fotky

Kateřina Lenk

4.5.2016

Akce BESIP

Akce ZŠ Řevnice je pro žáky 4. a 5. ročníků, která se uskuteční 6. 5. 2016 dopoledne.
Garantem programu je společnost BESIP, která pro žáky připravila přednášku o bezpečné jízdě na kole a jízdu zručnosti. Dále si žáci na jednotlivých stanovištích prověří své znalosti týkající se křižovatek a dopravních značek. Místní záchranná služba Trans Hospital zajistí školení 1. pomoci a děti se od záchranářů dozvědí, jak mají ošetřit kamaráda zraněného na kole.
Děkujeme za pomoc obecnímu úřadu a místním strážníkům z Městské Policie Řevnice, kteří nám budou vypomáhat během celého dopoledne.

28.4.2016

Den Země na ZŠ Řevnice

V pátek 22. 4. se naše škola zapojila do oslav Dne Země. Tento den si naši žáci přiblížili smysl tohoto svátku a v rámci svých tříd vytvořili návrhy jednotlivých zastavení Naučné stezky Řevnice. Tyto návrhy jsou vyústěním naší půlroční práce, kdy žáci ve spolupráci s odbornými garanty a za pomoci svých učitelů vytvořili obsah jednotlivých informačních tabulí stezky.

Všech třináct návrhů žáci slavnostně prezentovali na závěr pátečního školního dne před panem starostou, vedením školy, svými učiteli, pozvanými garanty a veřejností. Návrhy jsou vystavené na prosklené stěně přístavby. Hotové texty a obrázky jsme předali jak v tištěné, tak elektronické podobě Mladému hlasu Řevnic, který je nyní předá do grafického centra a následně dojde k vyhotovení informačních tabulí a k jejich umístění do terénu. K tomu by mělo dojít během prázdnin.

Naše škola však bude mít již v brzké době před budovou 2. stupně vytvořený zmenšený model řevnické stezky, který bude součástí právě probíhajících zahradnických úprav u budovy 2. stupně a u nové přístavby školy.

27.4.2016

Keňa – život pod Kilimandžárem

Keňa, Kilimandžáro, Zanzibar – jména vonící exotikou, sluncem, dobrodružstvím. Do daleké Afriky nás (žáky 5. – 9. tříd ZŠ Řevnice) v úterý 26.dubna zavedli manželé Lenka a Václav Špillarovi. Ve skvěle sestaveném programu s diapozitivy doprovázenými napínavým vyprávěním jsme se na chvíli přenesli do národní rezervace Massai Mara v Keni, která na jihu země přechází v národní park Serengeti v Tanzánii. V rezervaci Massai Mara můžete například jako na jediném místě na světě vidět unikátní exemplář volně žijícího černého nosorožce. Nikdo z nás také nevěděl, že zde žijí černí a červení sloni, to podle toho, v jakém bahně se rádi válejí. S očima navrch hlavy jsme poslouchali vyprávění o Masajích žijících pod Kilimandžárem, zvířatech, divoké přírodě, o největším korálovém ostrově při pobřeží východní Afriky Zanzibaru. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí – například že Masajové se rádi zdobí barevnými korálky, které pocházejí z Čech. Do bývalých německých kolonií v Africe se začaly dovážet už v 19. století.  

Manželé Špillarovi jsou cestovatelé po kontinentech naší planety, autoři mnoha knih o Africe, Austrálii, Severní Americe, Asii, vydavatelé časopisů. O několik výtisků jednoho takového proběhla soutěž mezi našimi dětmi v druhé polovině pořadu. Nejúspěšnějšími byli páťáci. Václav a Lenka Špillarovi jsou skvělými vypravěči, určitě to souvisí i s tím, že pan Václav Špillar je původním povoláním (středoškolský) učitel.  Nebudeme spekulovat, proč ze školy „utekl“ do Afriky, je totiž jisté, že Afrika je jeho místem ze všech nejmilovanějším.  Těšíme se na další možné setkání, mezitím se budeme učit více si užívat skvělého života v dostatku na rozdíl od domorodých obyvatel Afriky, kteří přesto často prohlašují: Hakuta Matata! Všechno v pohodě!

Jiřina Dopitová

27.4.2016

Regionální soutěž - Divadlo

Naše škola se zúčastnila dětské výtvarné regionální soutěže, kterou již poněkolikáté pořádá Základní umělecká škola Řevnice spolu s Modrým domečkem. Dvě práce našich žáků byly oceněny.

2. místo v kategorii plošná tvorba získala žákyně Tereza Petrová ze třídy 5. C. Čestné uznání za prostorovou tvorbu získal kolektiv žáků 2. B ve složení Eliška Greplová, Natálie Přibylová, Daniel Wagner a Taťána Žatecká. Zmínění žáci převzali diplomy a ceny při slavnostním předávání cen, které se konalo v pondělí 18. 4. 2016 v ZUŠ Řevnice.

 

                                                                                                  Všem gratulujeme.

20.4.2016

Projekt ukliďme Česko

V rámci projektu Ukliďme Česko vyšla naše škola v pátek do katastru města sbírat odpadky. Žáci byli vyzbrojeni rukavicemi, pytli a poučeni o bezpečnosti sběru. Naše třída 2. B uklízela ulici u nádraží, část ulice Pražské a V Luhu. Děti byly velmi nepříjemně překvapené, jak lidé znečišťují ulice odhozenými odpadky. Nejvíce jsme v prostou u nádraží sbírali nedopalky cigaret. Po návratu do třídy byly děti  rozhořčené a měly potřebu napsat vzkaz řevnickým občanům a návštěvníkům Řevnic.

 

Ukázky prací žáků 2. B:

15. 4. jsme uklízeli Řevnice a našli jsme spoustu nedopalků cigaret. Přál bych si, aby se to už nestávalo. Vadilo mi to.

 

                                                                                          Jíra Ohnůtek, 2. B

 

Dne 15. 4. jsme uklízeli Řevnice a nelíbilo se nám, že jsme našli hodně nedopalků cigaret! Prosíme vás, abyste moc nekouřili a abyste neodhazovali nedopalky na zem.

 

                                                                                          Carmen Iraheta, 2. B

 

My z 2. B jsme uklízeli město Řevnice, ale smrdělo to. Měla jsem divný pocit, že lidé vyhazují odpadky na zem. Přála bych si, aby se to nestávalo.

 

                                                             Uklízejte, prosím!

                                                                                         Sofie Šindlářová, 2. B

 

15. 4. jsme uklízeli Řevnice. Moc se nám to nelíbilo. Bylo tam moc nedopalků cigaret. Byl to ošklivý pohled. Přála bych si čistou přírodu.

                                                                                         Julie Martinková, 2.B

18.4.2016

Přednáška rorýsi

Zajímavé motto: " Dva roky plachtit, bez přistání ve dvou kilometrové výšce. Spát za letu. Čekat až Rorýsovi vyrostou nožičky, aby mohl přistát "

V rámci projektu Rorýsí školy nám pan ornitolog MVDr. Zdeněk Valeš zprostředkoval instalaci třech rorýsích budek na budovu 2. stupně základní školy. Budky jsou připevněné na severní stranu budovy směrem ke školní jídelně.

Rorýsi by měli přiletět na přelomu dubna a května a doufáme, že nám v budkách zahnízdí, a my tak pomůžeme zvýšit populaci rorýse obecného, jehož hnízdní příležitosti se v poslední době rapidně snižují.

Fotografie z přednášky zde

15.4.2016

Zpravodaj duben 2016

Zpravodaj naleznete zde nebo v přílepce ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ zde

7.4.2016

Otevíráme přípravný (nultý) ročník pro školní rok 2016/17

Otevíráme přípravný (nultý) ročník pro školní rok 2016/17

Leták zde

Informace zde

Žádost o přijetí žáka do 0. ročníku pro nové žáky  ( dotazník pro rodiče ) - zde

Termín odevzdání přihlášek je do 4.5.2016

4.4.2016

Velikonoce – projektový den

Michal Sklenka – 5. A

Těsně před Velikonocemi jsme měli ve třídě projektový den na téma Velikonoce. Je to svátek, při kterém si připomínáme, že Ježíš byl za nás ukřižován.

Pletli jsme pomlázky a barvili vejce. Při barvení vajec bylo mnoho technik, bavlnkou, nebo posypáváním různým kořením.

Ještě před pletením pomlázek a barvením vajec jsme dostali pracovní list, kde jsme měli odhadovat, zdali jsou v listě dané informace o Velikonocích pravdivé, nebo ne.

Také jsme dostali polystyrenová vejce a nabarvili je do stylu mimoňů. Paní učitelka nám upekla tematické muffiny se zajíci a vejci na špičce.

Ten den byl velice zajímavý. Při práci s pracovním listem jsme se dozvěděli hodně zajímavých věcí o Velikonocích.

 

Radek Poslední – 5. A

Dne 23. 3. 2016 probíhal v naší třídě projektový den o Velikonocích.

Velikonoce představují svátky jara a za úkol jsme dostali přinést vše, co k Velikonocům patří. Kluci měli přinést vrbové proutky, provázek, mašle a také fixy a uvařená vajíčka.

Nejprve jsme si povídali o velikonočních tradicích a pak jsme se pustili do pletení pomlázek a barvení vajíček. S pletením pomlázek nám opět přišla pomoci maminka našeho spolužáka.

O barvení vajíček se nejdříve postaraly holky. Pomlázky se nám povedly a mohli jsme s nimi jít na velikonoční pondělí na koledu.

Projektový den se mi moc líbil!

Fotografie naleznete zde

3.4.2016

Jarní burza oblečení a hraček

  • Informační leták naleznete zde
  • podmínky prodeje naleznete zde
  • formulář prodávajícího naleznete zde
29.3.2016

První pomoc v 1.A

Navštívila nás jedna z maminek - zdravotní sestra. Děti se na přednášce dozvěděly nejdůležitější informace o základech první pomoci a další praktické návody, jak se chovat v případě, že by se staly účastníky nehody nebo se setkaly s člověkem, který potřebuje pomoc.

Nejprve jsme si řekli o tom, jaké jsou základní zásady chování, pokud někdo v našem okolí potřebuje poskytnout pomoc. Na prvním místě je samozřejmě přivolání dospělé osoby, mohou ale nastat situace, kdy jde skutečně "o minuty" a tehdy je důležité poskytnout alespoň tu nejnutnější pomoc i sami. Důležité je, že zachránce musí dbát zejména na vlastní bezpečnost, neboť pokud by se mu něco stalo, nemůže efektivně poskytnout pomoc. Seznámili jsme s důležitými telefonními čísly Integrovaného záchranného systému a procvičili si, jak správně ohlásit událost a jakým způsobem se orientovat na místě nehody.

V první části jsme se seznámili s ošetřením různých úrazů a ukázali si způsoby ošetření zlomeniny, fixaci a uložení do správné polohy. Zajímavé bylo i vyzkoušet si na cvičné figuríně nepřímou masáž srdce (nejdůležitější způsob první pomoci osobě, která je v bezvědomí) a umělé dýchání (to je dnes už pouze doplňkovým záchranným prvkem, doporučuje se jen u osob blízkých). Dozvěděli jsme se, jak ukládat postiženého do stabilizační polohy a  nakonec si děti vyzkoušely transport zraněného. Další den v Tv si děti transport raněného ještě procvičily.

Celkově přednáška byla nejen poučná, ale i pro děti zajímavá, protože celá výuka proběhla poutavou formou.

Fotogalerie ZDE

Michaela Sklenářová

29.3.2016

Okresní kolo Pythagoriády a výsledky Klokana

Parta šikovných matematiků z 5. tříd opět bodovala

Dne 22.3. se parta šikovných matematiků z 5. tříd ve složení Petra Ohnůtková, Elsa Balejová, Josef Liška a Tereza Buchalová vydala do ZŠ Rudná na okresní kolo Pythagoriády. Škoda, že se nemohla zúčastnit nemocná Sára Galbavá. Všichni podali velice pěkné výkony a stali úspěšnými řešiteli. Nejlepší byla Petra Ohnůtková, která získala plný počet 15 bodů a spolu s dalšími třemi žáky z jiných škol  obsadila dělené 1.-4. místo. Josef Liška a Elsa Balejová získali 13 bodů a obsadili 10.-14. místo. Tereza Buchalová vyřešila 9 úloh a umístila se na 29.-35. místě. Celkově se do soutěže probojovalo 50 nejlepších řešitelů. Všem našim reprezentantům GRATULUJEME a děkujeme za úspěšnou reprezentaci naší školy!

M. Maříková

Výsledky matematického KLOKANA naleznete zde

28.3.2016

Stránky

Partneři