Zápis do školní družiny

Zápis do ŠD proběhne 1.9. a 2.9. 2016

Zápis proběhne v prostorách ŠD dne 1.9. po celý den a 2.9. ráno 6:30 až 8:00, odpoledne 14:30 až 17:00 hod.  Podmínkou pro přijetí do ŠD je vyplněná a odevzdaná přihláška, která je k dispozici na stránkách školy nebo u pí. vychovatelky. Přihlášku je nutné odevzdat nejpozději do 2.9. 2016

30.8.2016

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

Vyučování začíná 1. 9. 2016 v 7: 55 a končí v 8: 40 hod.

V pátek 2. 9. 2016 bude vyučování pro 1. stupeň končit 11: 45 hod

                                                               pro 2. stupeň ve 12: 30 hod.

Od pondělí 5. 9. bude již výuka probíhat podle rozvrhu.

POHODOVÝ ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU PŘEJE VEDENÍ ŠKOLY!!!!

 

PROVOZ ŠKOLNÍ JÍDELNY

1. 9. 2016 výdej obědů od 11: 45 hod v případě zájmu je potřeba si oběd OBJEDNAT.

Od 2. 9. je již ve školní jídelně běžný provoz

23.8.2016

Prvňáčkův první školní den

Informační leták naleznete zde

Program a informace naleznete zde

22.8.2016

Rozdělení žáků do 1. ročníků

Seznam naleznete zde

19.7.2016

Turnovská chata 2. B – 2. C

Od 20. 6. do 24. 6. jsme spolu s 2. C strávili krásný čas plný soutěží, her, výletů a radovánek na Turnovské chatě nedaleko rozhledny Štěpánka. 

 Hned v pondělí jsme se z tajemného dopisu dozvěděli, že v našem okolí žil kdysi člověk, který svůj život strávil jako námořník na zaoceánských plavbách a že své nastřádané zlaté mince ukryl někde v blízkosti naší chaty. K tomu, abychom mohli poklad najít, nám měla sloužit mapa. Každý den jsme našli část mapy a na závěr jsme podle ní opravdu našli poklad plný zlatých mincí a kompasů. To abychom asi již jako zkušení plavčíci našli cestu zpět domů. 

 Během naší plavby nás před ztroskotáním chránila rozhledna Štěpánka. Tyčila se nad naší chatou jako maják na útesech a v noci opravdu svítila do dálek Jizerských hor a Krkonoš. Hned v pondělí jsme z ní pozorovali krásnou okolní přírodu. Ten samý den jsme se ještě seznámili s chováním v CHKO Jizerské hory a s faunou a flórou místní přírody a navštívili jsme místní malá opevnění - bunkry, které byly vystavěny před 2. světovou válkou. Zde nás jedním z bunkrů provedl místní nadšenec a bylo to opravdu zajímavé, jelikož bunkr byl vybaven dobovým  zařízením. Od zbraní až po zubní pastu v krabičce.

  V úterý jsme se vydali na celodenní výlet do Harrachova. Cestovali jsme střídavě pěšky, autobusem a  vlakem. V Harrachově jsme se v místní sklárně dozvěděli, jak se vyrábí skleničky, a mohli jsme si koupit upomínkové předměty ze skla. Mnohým z nás se podařilo dopravit tyto předměty domů bez rozbití, i když vlny na moři byly mnohdy veliké a loď se na nich divoce houpala. Po návratu jsme ale ještě měli dost sil a vyrobili jsme si památeční trika.

 Ve středu jsme si užili opravdu krásné slunečné odpoledne v herním parku Na Slunečné. Zde jsme vystoupali na další místní rozhlednu se symbolickým názvem Maják. V jejím přízemí jsme se podivili, jaké zvláštní předměty používal " místní rodák" Jára Cimrman. Odpoledne jsme stopovali fáborky a na jednotlivých stanovištích plnili přírodovědné úkoly. Večer jsme zapálili táborák, vyslechli tajemný místní příběh při západu slunce a  po setmění vyrazili na stezku odvahy, kterou pro nás připravil pan Skripnik. I když se někdo zúčastnit nechtěl, přece jen všichni překonali svůj strach a dokázali stezkou projít. 

 Ve čtvrtek nás pan Skripnik dovedl na krásné vyhlídkové místo Bílé skály, kde jsme namalovali na kusy látek svá přání, ta se pak díky příjemnému horskému větříku roznesla do celého světa a jistě se nám jednou vyplní. Každopádně jsme si je pro jistotu zabalili s sebou a vyvěsíme si je ještě ve škole. Zpáteční cesta na oběd nám rychle uběhla, jelikož nás během ní naučil pan Skripnik zajímavou kooperativní hru Golf. Během poledního klidu jsme se už všichni těšili na karneval a diskotéku. Ty jsme si opravdu užili a využili jsme při nich i vlastnoručně vyrobené masky zvířat.

 V pátek jsme zabalili své lodní vaky, našli poklad a dopluli zdárně do svých domovů. Naše plavba byla bezpečnější a díky za to patří i maminkám,  paní Kolečkářové,  Růžičkové a paní zdravotnici Ciglerové, které nás na našem výletě provázely a pomáhaly nám.

1.7.2016

Druháčci na návštěvě Mysliveckého spolku Řevnice

Ve středu 29. 6.  využila třída 2. B a 2. C  ZŠ Řevnice pozvání do místního mysliveckého spolku. Členové spolku připravili pro děti 6 stanovišť, na kterých si děti prověřily dosavadní znalosti o přírodě, obohatily je o nové vědomosti a doplnily i znalostmi z oblasti myslivecké mluvy, balistiky a kynologie. Děti s nadšením plnily všechny úkoly. Setkání bylo zakončeno opékáním špekáčků a vítězná družstva byla oceněna věcnými cenami. I ty děti, které se neumístily, neodcházely domů s prázdnou.

 

                                                        Velmi děkujeme za pozvání. Paní učitelka P. Flemrová a L. Knýbelová

1.7.2016

Vyúčtování společností Asekol

Naše škola díky Recyklohraní přispěla k ochraně životního prostředí Loni naši žáci odevzdali k recyklaci 3 televizí, 6 monitorů a 275,00 kg drobného elektra V rámci programu Recyklohraní, který prohlubuje znalosti našich studentů v oblasti recyklace a ochrany životního prostředí, žáci sběrem elektronických hraček a drobných elektrozařízení i nadále přispívají k ochraně životního prostředí.

   O jednoznačně pozitivních dopadech programu vypovídá certifikát environmentálního vyúčtování. Ten nám přesně vyčísluje, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody žáci díky recyklaci ušetřili ekosystém Země. Víme také, o kolik se nám podařilo snížit objem nebezpečného odpadu a produkci skleníkových plynů CO2. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která se studenty dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení. Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že žáci naší školy v loňském roce vytřídili 3 televizí, 6 monitorů a 275,00 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 7,75 MWh elektřiny, 497,81 litrů ropy, m3 vody a 0,21 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 1,51 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 6,55 tun. Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí.

    Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík. Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, počítačových monitorů a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu.

   Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.

1.7.2016

Úspěch naší žákyně

Úspěch naší žákyně Petry Ohnůtkové v testování SCIO v českém jazyce. Certifikát naleznete zde

29.6.2016

Seznam pomůcek pro 1. třídu

Seznam naleznete zde

28.6.2016

Organizace školního roku 2016/17

Organizaci školního roku 2016/17 naleznete nově v sekci ŠKOLA - Organizace roku

23.6.2016

Změna termínu školního zájezdu do Anglie

Dochází ke změně termínu zájezdu do Anglie na 17.10. - 23.10.2016.

Prosím rodiče, kteří neobdrželi informační e-mail o změně termínu, aby mne kontaktovali na pelcova@zsrevnice.cz.

 

Doplatek zájezdu je splatný 9.9.2016.

 

23.6.2016

Výlet 4.A na Pražský hrad

Výlet 4.A na Pražský hrad v rámci týdne výletů. Fotky naleznete zde

23.6.2016

Oznámení školní jídelny

Ve čtvrtek 30. 6. 2016 budou všem žákům odhlášeny obědy. Pokud bude mít někdo o oběd zájem,  musí si ho přihlásit nejpozději 28. 6. 2016 na e-jídelníček, e-mail: jidelna@zsrevnice.cz nebo na tel. 257 721 653 – záznamník.

Obědy žákům se tento den budou vydávat od 11:30 do 13:00 hod.

 

Děkujeme a přejeme pěkné prázdniny

21.6.2016

Červnový zpravodaj

Zpravodaj naleznete  v přílepce ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ

17.6.2016

Letní aktivity pro děti o prázdninách

Letní aktivity pro děti o prázdninách – nabídka:

  • Tábor Pecka. Podrobné informace naleznete zde
  • IV. letní filmová a taneční škola. Podrobné informace naleznete zde
  • PC Akademie. Podrobné informace naleznete zde
  • Příměstské jazykové kempy pro teenagery. Podrobné info naleznete zde
  • Příměstský tábor vedený v angličtině. Informace zde
16.6.2016

Seznam budoucích prvňáků

Seznam budoucích prvňáků naleznete zde

15.6.2016

Školní hrátky

Budoucí školáci se přišli seznámit se školní zahradou a vyzkoušet si činnosti, které se dělají ve škole. Jedním z úkolů bylo psaní celého svého jména a uvolňování ruky pomocí jednotažek. Jiným úkolem bylo spočítat různé předměty. Kreslili také obrázek, který si vylosovali, tak jak to umí oni sami. Stavěli z kostek podle předlohy, prověřili svou paměť při hledání obrázků. Procvičili si svou obratnost při kopání na branku a koulení na kuželky. Ověřili si svou vytrvalost při běhání. Za splnění úkolů si odnesli diplom. Malým návštěvníkům naší školy se hrátky líbily a zjistili, že školní činnosti mohou být i zábavné. 

Hrátkami děti provázeli a všechna stanoviště a diplomy promysleli, sestavili a nakreslili žáci 1. A.
 

Michaela Sklenářová

11.6.2016

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků

Informativní schůzka rodičů budoucích prvňáčků se bude konat v úterý 14. 6. 2016 od 16. 00 hod. v budově 1. stupně (Revoluční 901).

9.6.2016

Poslední sportovní turnaj

Poslední sportovní turnaj školního roku 2015/16

Po prvních místech ve florbalu a házené dnes děvčata uzavřela poslední turnaj opět prvenstvím, a to v nohejbale. Chlapcům se tak nedařilo a nepostoupili do finálových bojů.

Z celkového počtu 25 základních škol se naše škola umístila na krásném čtvrtém místě. Největší zásluhu na tomto hezkém umístění měla děvčata z osmých tříd. Patří jim velký dík za snahu, obětavost a za dobrou náladu, která jim nikdy nechyběla.

V.Hrochová

7.6.2016

Přípravná třída

Přípravná třída- seznam zde

Informativní schůzka rodičů dětí přípravné třídy se bude konat ve středu 15. 6. 2016 od 16. 00 hod. v budově 1. stupně.

7.6.2016

Stránky

Partneři