Preventivní besedy o škodlivosti alkoholu

V pátek 30.9. proběhly v naší škole preventivní besedy pro 7. a 8. třídy „Než užiješ alkohol, užij mozek“. Žáci diskutovali o alkoholu, jeho škodlivosti pro dospívající organizmus, závislosti, společenské toleranci alkoholu. Besedy vedla příjemná paní lektorka Jana Škodová a v rámci grantu byly zdarma. Moc děkujeme za zajímavé a přínosné besedy.

M.Maříková

3.10.2016

Konz. hodiny - aktualizace

Byl aktualizován odkaz KONZULTAČNÍ HODINY

24.9.2016

Zájezd do Anglie - nové info

Milí žáci a rodiče,
posílám nové informace o zájezdu do Anglie. Do Anglie pojedeme!!! Původně oslovené cestovní kanceláři Student Agency se nepodařilo zájezd zajistit - nesehnali partnerskou školu pro doplnění účastníků. Oslovila jsem tedy CK Boca z Pardubic. Ani tato kancelář nedokázala sehnat partnerskou školu, přesto jsme se na konání zájezdu domluvili. Pojedeme menším autobusem se 49 místy, který budeme mít pouze pro sebe, což zajistí velké pohodlí během cesty. Abychom však dokázali udržet původní cenu, rozhodli jsme se pro zkrácení zájezdu ze 7 dnů na 6. V programu jsme zachovali všechny nejatraktivnější památky. Pokud by pro někoho byla změna nepřijatelná, dejte mi, prosím, co nejdříve vědět. Za změny se velmi omlouvám, je to poprvé, co zájezd provázejí takovéto komplikace. Toto řešení si mi jevilo jako nejlepší, nechtěla jsem děti zklamat.
Do 3 dnů pošlu každému z účastníků osobní e-mail s výší doplatku a informacemi na cestu.
Informační leták naleznete ZDE
Přihlášku naleznete ZDE
 
S pozdravem
Bohumila Pelcová
17.9.2016

Bezpečné místo

Tento pátek 16.9. vyrážíme s dětmi z  Bezpečného  místa na  zmrzlinu do místní cukrárny v Řevnicích.

Rozlučka s létem, kapesné s sebou ( ve 14,00 odcházíme od školy). 

Lenka Dvořáková

14.9.2016

Poděkování

Děkujeme mamince Zuzky Hájkové, že rozzářila chodby naší nové školy nádhernými květinami. Moc jí děkujeme.

 

 

13.9.2016

Aktualizace zájm. kroužků

Aktualizaci zájm. kroužků naleznete v sekci ŠKOLA - ZÁJMOVÉ KROUŽKY,

naposledy přidaný:

Taneční kroužek do 4. ročníku, informace zde

13.9.2016

Ztráty a nálezy

Zapomenuté věci ve školní  jídelně a družině ve školním roce 2015/2016 budou k vyzvednutí před třídními schůzkami v šatnách nové budovy .

Nevyzvednuté věci budou  odvezeny do kontejneru Diakonie.

9.9.2016

Hravě a zdravě

V sobotu 3. 9. se na řevnickém náměstí konal festival Hravě a zdravě. Mezi velké množstvím stánků, které prezentovaly své služby, se zařadila i ZŠ Řevnice.

Kolemjdoucí  si mohli v našem stánku hravou formou  vyzkoušet své  vědomosti z oblasti přírody, zdravé stravy, sportu. Za splnění úkolu ovšem neobdrželi jedničky,  ale čerstvé ovoce a výborné zdravé sušenky napečené v naší školní jídelně.

Recepty na sušenky

8.9.2016

Kroužek stolního tenisu

Kroužek stolního tenisu začíná 15.9. ve velkém sále Lidového domu / vchází se vedlejším vchodem vpravo /.
Začátečníci = noví žáci začínají ve 12,45, pokročilí ve 13,3O, závodníci  ve 14,15..
Případné dotazy adresujte na :  erezn@seznam.cz
Poplatek za pololetí činí 6OO,-Kč
                                                             

5.9.2016

Informace o Školní družině

Informace o ŠD a o ranní družině naleznete zde

3.9.2016

Bezpečné místo - nová budova!

Informační leták naleznete zde

(funguje i odkaz Bezpečné místo, nadř. ŽACI)

Komu je určeno: žákům 4. – 9. tříd

Kdy: vždy v pondělí až pátek ráno od 6: 30 – 8: 00 hod.

                                       odpoledne od 12: 00 – 16: 00 hod.

Kde: v přízemí nové budovy v ulici Školní 600

DĚTI SE NAHLÁSÍ V BEZPEČNÉM MÍSTĚ NEBO NA EMAILU:

bezpecnemisto@zsrevnice.cz

Nabízené aktivity:

výtvarné hrátky, dílnička šití, anglická konverzace, koutek čtení, poslech pohádek a příběhů, herna a v neposlední řadě relaxace a pobyt na školní zahradě.

Děti se dobrovolně zapojují do nabízených aktivit.

 

Každý den má od 14: 00 – 15: 00 hod. tematické zaměření:

Pondělí: klub zábavné logiky

Úterý: volná herna

Středa: muzikoterapie – drumbeny, drobné hudební nástroje, výtvarné dílny

Čtvrtek: konverzace v angličtině

Pátek: výlety

 

Kontakty:

Vychovatelka: Dvořáková Lenka         tel: 226 200 558, 739 234 974

                                                       Email: dvorakova@zsrevnice.cz

2.9.2016

Recyklohraní

Naše škola je již devátým rokem zapojena do školního vzdělávacího programu Recyklohraní aneb Ukliďme svět. Díky tomuto projektu si žáci prohlubují znalosti v oblasti třídění a recyklace odpadů. Umožňuje jim to osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií, tonerů a použitých drobných elektrozařízení. Recyklohraní rozvíjí vztah dětí k životnímu prostředí formou tematických her, praktických činností, kvízů, ale také již zmíněnou přímou účastí na sběru použitých baterií, tonerů a vysloužilého drobného elektrozařízení. Za plnění úkolů a sběr získává naše škola body, které si pak v internetovém katalogu směňuje za různé odměny charakteru výtvarných či sportovních potřeb, školních pomůcek, her atd. Více informací na www. recyklohraní.cz I v tomto roce budou v prostorách školy umístěny sběrné nádoby. U každé nádoby budou vyvěšeny zásady správného a bezpečného třídění, jaký odpad do nádob patří.

Umístění odpadních nádob:

Budova 1. stupně ZŠ ( Revoluční ul.) : Červený kontejner ( drobné elektro) a  zelený papírový box ( baterie) naleznete v přízemí ve spojovací chodbě mezi   předním a prostředním pavilonem.

Budova nové přístavby ZŠ ( Školní ul.) : Červený kontejner ( drobné elektro) a   zelený papírový box ( baterie) naleznete v přízemí v prostoru šaten.

Budova ŠJ : Papírový box na tonery naleznete v prostoru šaten u dveří.

 

                                                        Děkujeme, že nám pomáháte třídit.

                                                                                                      

31.8.2016

Zápis do školní družiny

Zápis do ŠD proběhne 1.9. a 2.9. 2016

Zápis proběhne v prostorách ŠD dne 1.9. po celý den a 2.9. ráno 6:30 až 8:00, odpoledne 14:30 až 17:00 hod.  Podmínkou pro přijetí do ŠD je vyplněná a odevzdaná přihláška, která je k dispozici na stránkách školy nebo u pí. vychovatelky. Přihlášku je nutné odevzdat nejpozději do 2.9. 2016

30.8.2016

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

Vyučování začíná 1. 9. 2016 v 7: 55 a končí v 8: 40 hod.

V pátek 2. 9. 2016 bude vyučování pro 1. stupeň končit 11: 45 hod

                                                               pro 2. stupeň ve 12: 30 hod.

Od pondělí 5. 9. bude již výuka probíhat podle rozvrhu.

POHODOVÝ ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU PŘEJE VEDENÍ ŠKOLY!!!!

 

PROVOZ ŠKOLNÍ JÍDELNY

1. 9. 2016 výdej obědů od 11: 45 hod v případě zájmu je potřeba si oběd OBJEDNAT.

Od 2. 9. je již ve školní jídelně běžný provoz

23.8.2016

Prvňáčkův první školní den

Informační leták naleznete zde

Program a informace naleznete zde

22.8.2016

Rozdělení žáků do 1. ročníků

Seznam naleznete zde

19.7.2016

Turnovská chata 2. B – 2. C

Od 20. 6. do 24. 6. jsme spolu s 2. C strávili krásný čas plný soutěží, her, výletů a radovánek na Turnovské chatě nedaleko rozhledny Štěpánka. 

 Hned v pondělí jsme se z tajemného dopisu dozvěděli, že v našem okolí žil kdysi člověk, který svůj život strávil jako námořník na zaoceánských plavbách a že své nastřádané zlaté mince ukryl někde v blízkosti naší chaty. K tomu, abychom mohli poklad najít, nám měla sloužit mapa. Každý den jsme našli část mapy a na závěr jsme podle ní opravdu našli poklad plný zlatých mincí a kompasů. To abychom asi již jako zkušení plavčíci našli cestu zpět domů. 

 Během naší plavby nás před ztroskotáním chránila rozhledna Štěpánka. Tyčila se nad naší chatou jako maják na útesech a v noci opravdu svítila do dálek Jizerských hor a Krkonoš. Hned v pondělí jsme z ní pozorovali krásnou okolní přírodu. Ten samý den jsme se ještě seznámili s chováním v CHKO Jizerské hory a s faunou a flórou místní přírody a navštívili jsme místní malá opevnění - bunkry, které byly vystavěny před 2. světovou válkou. Zde nás jedním z bunkrů provedl místní nadšenec a bylo to opravdu zajímavé, jelikož bunkr byl vybaven dobovým  zařízením. Od zbraní až po zubní pastu v krabičce.

  V úterý jsme se vydali na celodenní výlet do Harrachova. Cestovali jsme střídavě pěšky, autobusem a  vlakem. V Harrachově jsme se v místní sklárně dozvěděli, jak se vyrábí skleničky, a mohli jsme si koupit upomínkové předměty ze skla. Mnohým z nás se podařilo dopravit tyto předměty domů bez rozbití, i když vlny na moři byly mnohdy veliké a loď se na nich divoce houpala. Po návratu jsme ale ještě měli dost sil a vyrobili jsme si památeční trika.

 Ve středu jsme si užili opravdu krásné slunečné odpoledne v herním parku Na Slunečné. Zde jsme vystoupali na další místní rozhlednu se symbolickým názvem Maják. V jejím přízemí jsme se podivili, jaké zvláštní předměty používal " místní rodák" Jára Cimrman. Odpoledne jsme stopovali fáborky a na jednotlivých stanovištích plnili přírodovědné úkoly. Večer jsme zapálili táborák, vyslechli tajemný místní příběh při západu slunce a  po setmění vyrazili na stezku odvahy, kterou pro nás připravil pan Skripnik. I když se někdo zúčastnit nechtěl, přece jen všichni překonali svůj strach a dokázali stezkou projít. 

 Ve čtvrtek nás pan Skripnik dovedl na krásné vyhlídkové místo Bílé skály, kde jsme namalovali na kusy látek svá přání, ta se pak díky příjemnému horskému větříku roznesla do celého světa a jistě se nám jednou vyplní. Každopádně jsme si je pro jistotu zabalili s sebou a vyvěsíme si je ještě ve škole. Zpáteční cesta na oběd nám rychle uběhla, jelikož nás během ní naučil pan Skripnik zajímavou kooperativní hru Golf. Během poledního klidu jsme se už všichni těšili na karneval a diskotéku. Ty jsme si opravdu užili a využili jsme při nich i vlastnoručně vyrobené masky zvířat.

 V pátek jsme zabalili své lodní vaky, našli poklad a dopluli zdárně do svých domovů. Naše plavba byla bezpečnější a díky za to patří i maminkám,  paní Kolečkářové,  Růžičkové a paní zdravotnici Ciglerové, které nás na našem výletě provázely a pomáhaly nám.

1.7.2016

Druháčci na návštěvě Mysliveckého spolku Řevnice

Ve středu 29. 6.  využila třída 2. B a 2. C  ZŠ Řevnice pozvání do místního mysliveckého spolku. Členové spolku připravili pro děti 6 stanovišť, na kterých si děti prověřily dosavadní znalosti o přírodě, obohatily je o nové vědomosti a doplnily i znalostmi z oblasti myslivecké mluvy, balistiky a kynologie. Děti s nadšením plnily všechny úkoly. Setkání bylo zakončeno opékáním špekáčků a vítězná družstva byla oceněna věcnými cenami. I ty děti, které se neumístily, neodcházely domů s prázdnou.

 

                                                        Velmi děkujeme za pozvání. Paní učitelka P. Flemrová a L. Knýbelová

1.7.2016

Vyúčtování společností Asekol

Naše škola díky Recyklohraní přispěla k ochraně životního prostředí Loni naši žáci odevzdali k recyklaci 3 televizí, 6 monitorů a 275,00 kg drobného elektra V rámci programu Recyklohraní, který prohlubuje znalosti našich studentů v oblasti recyklace a ochrany životního prostředí, žáci sběrem elektronických hraček a drobných elektrozařízení i nadále přispívají k ochraně životního prostředí.

   O jednoznačně pozitivních dopadech programu vypovídá certifikát environmentálního vyúčtování. Ten nám přesně vyčísluje, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody žáci díky recyklaci ušetřili ekosystém Země. Víme také, o kolik se nám podařilo snížit objem nebezpečného odpadu a produkci skleníkových plynů CO2. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která se studenty dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení. Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že žáci naší školy v loňském roce vytřídili 3 televizí, 6 monitorů a 275,00 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 7,75 MWh elektřiny, 497,81 litrů ropy, m3 vody a 0,21 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 1,51 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 6,55 tun. Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí.

    Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík. Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, počítačových monitorů a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu.

   Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.

1.7.2016

Úspěch naší žákyně

Úspěch naší žákyně Petry Ohnůtkové v testování SCIO v českém jazyce. Certifikát naleznete zde

29.6.2016

Stránky

Partneři