Nové tabulky naučné stezky na 1. stupni

V roce 2008/2009 vznikla na školní zahradě 1. stupně malá naučná stezka Původní český les. Tato stezka vznikla za pomoci nadace Partnerství. Protože už ale byly informační tabulky k jednotlivým rostlinám poničené, vytvořili jsme nové.

Tímto bych chtěla poděkovat za spolupráci paním učitelkám loňských 1. a 2. ročníků, které minulý školní rok vytvořily s dětmi  nové informační texty a obrázky, panu učiteli Liberovi a jeho žákům na ICT, kteří texty přepsali do elektronické podoby, panu Majtánovi za výrobu dřevěných tabulek a paní učitelce Hrochové a jejím žákům 2. stupně, kteří při pracovních činnostech tabulky přišroubovali ke kovovým kůlům a natřeli.

P. Flemrová (koordinátor EVVO na ZŠ Řevnice)

15.11.2016

Poděkování

V sobotu 12. 11. se konala v areálu školní zahrady 1. stupně ZŠ podzimní brigáda. I přes nepřízeň počasí se brigády zúčastnilo přes deset rodičů s dětmi a některé paní vychovatelky ze ŠD. Děkujeme všem příchozím, jelikož se nám i v tak malém počtu podařilo shrabat spadané listí, ořezat keře a ostříhat náletové křoviny.

Chtěli bychom také poděkovat paní Sklenkové za odborné rady při údržbě zahrady a za darování sazenic javoru babyky a osiky.

15.11.2016

Výzdoba školy dýněmi

Třída  4.A.  nám pomohla vyzdobit školu dýněmi

9.11.2016

Podzimní burza


Minulý týden  proběhla ve školní jídelně  "Podzimní burza". Děkujeme Řevnickému kalamáři za finanční přispění ve výši 7000 Kč. Budou použity na pomůcky, materiál, společenské hry,  akrylové barvy, barvy na sklo a dále  vybavení, které nyní můžeme pořídit na Bezpečné místo ve škole. Plánujeme nakoupit také látku na matrace a polštáře, které použijeme místo gauče. 

Toto pondělí 7.11. jsme s dětmi navštívili místní chovatelské potřeby na náměstí. Koupili jsme zde křečíka džungarského, ze kterého jsou děti nadšeny.  Protože křečík zatím ještě nemá jméno, můžete mu jméno navrhnout. Návrh vložte do hlasovací krabičky, která je umístěna  na BM do 30.11.2016. Fotky zde

 

9.11.2016

Organizace šk. roku 2016/2017

Změny v organizaci šk. roku 2016/2016 jsou červeně nebo odkaz Organizace šk. roku v sekci Škola

 • výuka v I.pololetí:                                    od 1. 9. 2016 do 31. 1. 2017
 • výuka ve II.pololetí:                                 od 1. 2. 2017 do 30. 6. 2017
 • Podzimní prázdniny:                               26. 10. a 27. 10. 2016 (28. 10. státní svátek)
 • Vánoční prázdniny:                                 od 23. 12 . 2016 do 2. 1. 2017
 • Pololetní prázdniny:                               3.2.2017
 • Jarní prázdniny:                                      od 13. 2. 2017 do 17. 2. 2017
 • Velikonoční prázdniny:                          13. 4. 2017 (14. 4. a 17. 4. státní svátek)
 • Letní prázdniny:                                     od 1. 7. 2017 do 1. 9. 2017

 

 • Ředitelské volno:                                    24. 10. 2016, 25. 10. 2016,18. 11. 2016, dále dle potřeby
 • Třídní schůzky:                      I. stupeň   13.9.2016    15.11.2016   18.4.2017

                                                  II. stupeň  14.9.2016    15.11.2016   18.4.2017

 • Pedagogické rady:                29.8.2016    10.11.2016  26.1.2017  12.4.2017  15.6.2017
 • Jazykový a poznávací pobyt v Londýně pro žáky 5. až 9. ročníků:  od 17. 10. 2016 do 23. 10. 2016
 • Vánoční trhy:                        20. 12. 2016 od 17:00
 • Den otevřených dveří:           20. 12. 2016 a 12. 1. 2017 od 8:00 do 16:00
 • Zápis do prvních tříd:            6.4. 2017 od 14:00do 19:00, náhradní termín 20.4. 2017 dle dohody
 • Lyžařský kurz pro žáky 5. až 7. ročníků:                   od 26. 2. 2017 do 4. 3. 2017
 • Lyžařský kurz pro žáky 8. až 9. ročníků:               od 13.1.2017 do 20.1.2017
 • Obhajoby absolventských prací:                                  od 22. 5. 2017 do 25. 5. 2017
 • Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků:  13. 6. 2017 od 16:00
 • Loučení žáků devátých tříd:                                       27. 6. 2017 v rámci Akademie
 • Školy v přírodě, exkurze:                                           dle plánu třídních učitelek/učitelů
 • Setkání ředitele školy s žákovskou radou:                 1x měsíčně nebo dle potřeby
 • Ochrana člověka za mimořádných událostí:              26.6.2017
 • Olympiáda:         I. stupeň 27. 6. 2017       II.stupeň  28. 6. 2017
 • Letní akademie:  27. 6. 2017 od 17:00 Lesní divadlo
9.11.2016

Ředitelské volno - 18.11.2016

Ředitelské volno bude 18.11.2016, Družina nebude v provozu. 

7.11.2016

Koloběžko - výlet 18.11.2016

Informační leták naleznete zde

4.11.2016

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY

Novinkou v přijímacím řízení ve školním roce 2016/2017 bude zejména:

 • sjednocení termínu pro předkládání přihlášek ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání bez talentové zkoušky na 1. března na první kolo přijímacího řízení,
 • jednotné zkoušky se konají formou jednotných písemných testů z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace, ředitelé škol dle svého uvážení mohou dále doplnit kritéria přijímacího řízení, např. o pohovor, účast žáka na soutěžích či další testy
 • termín pro přijímací zkoušky (jednotné i školní) do oborů vzdělání bez talentové zkoušky v prvním kole přijímacího řízení - konají se v pracovních dnech v období od 12. dubna do 28. dubna;

V platnosti, jako v uplynulém školním roce, tak v prvním kole přijímacího řízení zůstává zejména:

 • podávání jen dvou přihlášek (uchazeč se může přihlásit jen na 2 obory vzdělání),
 • vyhlášení výsledku přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů formou vydání seznamu přijatých uchazečů i zasílání písemného rozhodnutí jen nepřijatým uchazečům nejdříve 22. dubna,
 • po vyhlášení výsledků potvrzování zájmu o školu zápisovým lístkem přijatým uchazečem do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí
 • vydávání zápisového lístku zajistí základní škola
 • výjimka z uplatnění zápisového lístku jen jednou ve dvou případech, kdy jej uchazeč může vzít zpátky pro uplatnění na druhé škole (když jeho bylo odvolání úspěšné, a v případě uchazeče, který po uplatnění zápisového lístku do oboru s talentovou zkouškou byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky),
 • Nepřijatým uchazečům se oznamuje výsledek přijímacího řízení zasláním rozhodnutí písemně.
 • Vzít zpět zápisový lístek nově školský zákon neumožňuje. Výjimkou je případ, kdy jej žák bere zpátky pro uplatnění na druhé škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné.

Časový harmonogram přijímacího řízení ve školním roce 2016/2017

Termín

Aktivita

do 30. listopadu 2016

Uchazeči odevzdají přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou.

od 2. do 15. ledna 2017

Talentové zkoušky do oboru vzdělání s talentovou zkouškou.

od 15. do 31. ledna 2017

Talentové zkoušky v konzervatořích.

do 31. ledna 2017

Ředitel školy vyhlásí 1. kolo (s výjimkou oborů vzdělání s talentovou zkouškou).

do 1. března 2017

Odevzdání přihlášky ke vzdělávání řediteli střední školy do oborů bez talentové zkoušky.

od 12. do 28. dubna 2017

Stanovené období pro přijímací zkoušky v oborech vzdělání s maturitní zkouškou v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku.

od 22. do 30. dubna 2017

Stanovené období pro přijímací zkoušky v oborech vzdělání s výučním listem a závěrečnou zkouškou v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku.

12. dubna 2017

1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia (stanoven podle § 60c odst. 1 školského zákona).

18. dubna 2017

1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií (stanoven podle § 60c odst. 1 školského zákona).

19. dubna 2017

2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia (stanoven podle § 60c odst. 1 školského zákona.

20. dubna 2017

2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií (stanoven podle § 60c odst. 1 školského zákona)

11. května 2017

1. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání.

12. května 2017

2. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání.

 

3.11.2016

Fotky z Anglie

Fotogalerii z Anglie 2016 naleznete zde

nebo v odkazu GALERIE

1.11.2016

Beseda o Brdech

 Ve čtvrtek 20. 10. nás přišel navštívit  pan Šmerák z Mysliveckého spolku Řevnice a seznámil nás s faunou a flórou blízkých brdských Hřebenů. Na prezentaci jsme mohli vidět nejen skalní útvary blízkých vrchů Pišťák, Babka, Kamenná a Hvíždinec, ale i krásné podzimní fotografie původního listnatého brdského lesa a jeho zvířecí a rostlinné obyvatele. Hned další den jsme se vydali do blízkého Přírodního parku Hřebeny na vrch Pišťák.  Při cestě jsme mohli pozorovat živé mloky skvrnité, podzimně zbarvené listnaté lesy a zahlédli jsme i káni kroužící nad Pišťákem.

 

                                                                                                                                                                                                                    Děkujeme. 3. B a 3. C

1.11.2016

Podzimní brigáda na 1. stupni ZŠ Řevnice

Milí žáci, rodiče, přátelé školy.

V sobotu 12. 11. se od 9. 00 koná v areálu školní zahrady 1. stupně ZŠ Řevnice každoroční podzimní brigáda. Budeme moc rádi, když nám v tento den přijdete pomoci s podzimními pracemi na zahradě. Plánujeme hrabání listí, prořez keřů a pletí. Hrábě, motyčky, zahradnické nůžky a nůžky na silnější větve vítány. Drobné občerstvení pro posilnění bude zajištěno.

1.11.2016

Změna termínu třídních schůzek

Třídní schůzky budou jednotně pro celou školu dne 15.11.2016 v 17 hodin. Odkaz Organizace šk. roku

1.11.2016

Co o prázdninách?

Milí přátelé,

posílám jeden tip na tento týden, ideálně na středu - podzimní prázdniny 26.10.2016
Je určena zejména těm, co mají děti či vnoučata (i odrostlejšího věku) nebo
rádi hrají společenské hry :-)

V Michnově paláci (vedle Tyršova domu v Praze 1, Újezd 40) je do konce týdne
festival DESKOHRANÍ.
Festival je otevřen denně od 9 do 22 hodin. V pondělí až středu je vstup zdarma
od čtvrtka je zpoplatněn.
 
Můžete si půjčit a zahrát libovolnou hru (od Albi, Mindoku i dalších...)
určitě znáte Osadníky z Katánu, Carcassone, Citadelu, Bang... ale určitě
objevíte i řadu her pro vás neznámých... Jsou tam hry pro hráče od cca
4let...
 
Pokud hru neznáte, někdo z organizátorů vám ji vysvětlí... Můžete si hry v
klidu prohlédnout, nechat si poradit pěkný vánoční dárek (je tam řada her i
didaktických např. na poznávání ČR, Evropy, zvířat...) a většinu her tam lze
i se slevou koupit....

Více informací najdete na http://deskohrani.cz
 

 

27.10.2016

Poznáváme s baterkou

V tomto týdnu jsme ve 3. B plnili úkol z recyklačního programu Recyklohraní, do kterého je naše škola zapojena. Kromě sběru vybitých baterií a drobného elektrozařízení, může naše škola získat body i za plnění úkolů, které Recyklohraní vyhlásí. Jedním z nich je i úkol Poznáváme s baterkou. Pokud tento úkol správně splníme, připíše si naše škola dalších 250 bodů k již získaným bodům, které pak budeme moci směnit v katalogu odměn za různé školní a sportovní pomůcky.

 Co jsme tedy plnili? V první části přinesli žáci do školy vybité baterie, zjistili jsme, že se jich doma nachází docela dost, a z nich jsme poskládali obrys ČR. Při tom jsme si uvědomili, že baterie nesbíráme k recyklaci jen kvůli bodům, ale hlavně kvůli tomu, aby se do přírody nedostávali toxické látky z vyteklých baterií a aby se nemusely z přírody těžit nové kovy, když je můžeme zpětně získat z vytříděných baterií.

 Druhá část úkolu spočívala v tom, že jsme zjišťovali, zda jsou v Řevnicích ještě jiná sběrná místa, kam můžeme vybité baterie odložit. Na mapě sběrných míst  - mapa.ecobat.cz -  jsme v Řevnicích  našli 6 takových míst. Vydali jsme se na nejbližší z nich, což jsou potraviny Coop naproti Lidovému domu. Paní vedoucí nám ochotně vysvětlila, jak u nich sběr baterií probíhá, a podle plných boxů jsme zjistili, že lidé v Řevnicích použité baterie opravdu třídí.

 Nemáte doma nějaké vybité baterie? Pokud ano, nevyhazujte je do smíšeného odpadu, ale přineste je na některé ze zmíněných sběrných míst.

22.10.2016

Sběr papíru 21.- 24.11.2016

Sběr papíru proběhne v týdnu 21.- 24.11.2016. Kontejner bude umístěn pod jídelnou.

21.10.2016

Družina v době ředitelského volna

Vážení rodiče, ve dnech 24.10. - 25.10. 2016 je pro nedostatek přihlášených dětí zrušen provoz školní družiny. Omlouváme se za případné komplikace.

20.10.2016

Sbírka plastových víček

Madlenka onemocněla  diabetem mellitus 1. typu. Nemoc je nevyléčitelná. Slinivka jí nevyrábí inzulín. Musí si 8x denně měřit glykémii z prstu a 4x denně aplikovat inzulín inzulínovým perem. Víčka sbíráme na kontinuální (centrální) monitoring glykémie, který by přispěl k lepší kompenzaci cukrovky a poskytoval relevantní údaje o vývoji glykémie v těle. Podle výsledků pak můžeme udělat opatření – přidat inzulín nebo naopak sacharidy (jídlo, cukry). Monitoring glykémie se provádí malým senzorem, který je zaveden do podkoží. Jeden senzor stojí 1752,-Kč a garance od firmy Dexcom je týden (většinou vydrží i dva týdny, ale to je bez záruky). Dcera zatím nemá inzulínovou pumpu a tak nám pojišťovna proplatí jen čtyři kusy senzorů ročně. Dále je k měření potřeba vysílač a přijímač, cena vysílače je 10.069,-Kč a cena přijímače je 13105,-Kč. U vysílače je garance 6 měsíců a přijímače jeden rok. Roční provoz centrálního monitoringu glykémie včetně veškerého příslušenství tedy vyjde na cca 100.000,-Kč.

 

Moc děkujeme všem, kteří jsou ochotní vytřídit plastová víčka a přinést je.

17.10.2016

Zahájení sportovních soutěží Ašsk

Do nové sezony sportovního klání jsme vstoupili již 27. Září. Zúčastnili jsme se přespolního běhu v Jílovém. Medaili za třetí místo si přivezla Eliška Sudková a sedmé místo obsadila Nikola Vaňková. Z chlapců se nejlépe umístil Dominik Štíbr na 17. místě. (Celkem se zúčastnilo 11. škol – 66 dívek a 66 chlapců), Družstvo dívek skončilo na 5. místě a družstvo chlapců na 7. místě.

Třetího října nás čekal turnaj v malé kopané. Vše šlo báječně a chlapci postoupili z prvního místa do finálových bojů, které se konaly 11.10. na hřišti TJ Braník. Ten den pro nás byla soupeřova branka jak začarovaná. Ze čtyř zápasů jsme skórovali jen jednou a obsadili 8. místo.

Nyní nás čekají florbalové turnaje, tak snad dosáhneme na pohárová místa.

16.10.2016

Bezpečné místo

Říjen přináší mnoho přírodního materiálu ke tvoření. Kaštany, žaludy, šípky, místo kloboučku slupku z kaštanu a chmýří z peří, smrkovou šišku  semena javoru na jednu sukýnku a peří na druhou a kukuřici na límeček. Jednotlivé kousky jsou slepeny tavnou pistolí. Obličej se domaluje.  A dílo je hotovo....

Fotografie  naleznete zde

12.10.2016

Adaptační kurz - 5.A

Fotogalerie zde

 

 

Den první (13. 9.)

Přijeli jsme do Březové. První dojem byl skvělý. Hned jsme si všimli Bonga a koní (Bongo je velký překážkový hrad). Pak jsme se šli ubytovat. Pokoje byly útulné. Po obědě jsme se šli seznámit s instruktorem. Byl to Ondra. Mohli jsme mu rovnou tykat. S Ondrou jsme si zahráli seznamovací hru v Team parku a šli jsme si projít celý areál rekreačního střediska. Viděli jsme horolezeckou stěnu, Bongo zblízka, diskotéku, chatky, Lanáček, trampolíny a bazén. V programu následovala lukostřelba. Střílelo se u takového malého hrádku. Za trefu jsme dostávali Škudlíky (za ty si budeme ve škole něco kupovat). Po svčině jsme šli na vysoká lana. Tam to byla zábava. Vylezl jsem úplně nahoru! Po večeři jsme šli na disco. Diskotéka je jen v úterý a ve čtvrtek. Takže jsme ji hned nechtěli zmeškat. Po ní byla večerní show, která byla fakt povedená. Náš Ondra skákal s kolem a ostatní instruktoři předváděli ohňovou show. Moc se mi to líbilo. Poté jsme museli jít spát.                             Matěj Fára, V. A

 

Den druhý (14. 9.)

Po snídani jsme měli sraz s Ondrou a šli jsme na tzv. "skok do prázdna". Bylo to úžasné a vzrušující! Spočívalo to v tom, že mezi dvěma stromy bylo natažené lano a pod námi byl lom. Samozřejmě jsme měli na sobě helmu a celotělní úvazek. Přivázali jsme se na lano a skočili dolů. Potom jsme šli na bungee trampolíny. Pak byl oběd a polední klid. V areálu byl rybník, šli jsme se do něho vykoupat. Čekaly nás týmové hry: měli jsme v korýtkách překutálet míček po docela dlouhé trase a to se nám povedlo. Pak byla večeře a po večeři Lanáček. V jídelně jsme shlédli film Hotel Transylvánia 2. A pak byla večerka a čas jít spát.               ; ;                                                                                      Beáta Greplová a Eliška Kostelecká, V. A

 

Den třetí (15. 9.)

Vstali jsme, provedli ranní hygienu a šli na snídani. Pak následoval herní blok a projížďka na koních.  Když jsme dojezdili, šli jsme na horolezeckou stěnu a já vylezla až na vršek. K obědu byl segedínský guláš. Mňam. Po poledním klidu (při kterém jsme psali deníky a pohledy domů) nás čekaly rafty. Cákali jsme po sobě a byli celí mokří. A tak jsme běželi do sprchy a pak na pokoj se převléknout. A potom : hurá na paintball! Po něm nás vzal Ondra do Bonga. To byla, panečku zábava! A večer zase disco!!!                        Linda Nováková a Ema Pavlovská, V. A

 

Den čtvrtý (16. 9.)

Po snídani jsme si museli rychle sbalit a uklidit pokoje. Následoval herní blok. Tenhle ale nebyl jako ty předešlé. Ondra přinesl vytisklou velkou facebookovou stránku STANU, tam jsme se měli podepsat a popsat svoje zážitky. Zahráli jsme si venku několik her- např. "Z vody do vody". Byla to hra, ve které jsme měli před sebou dlouhý provaz a přes něj jsme skákali. Bavila nás i další hra: "Živé pexeso". To se hrálo tak, že se dali dohromady dva lidé, kteří předváděli stejný pohyb.  Poslední společné foto a ještě rychle dopsat deník! Po obědě zbývalo jen rozloučení s Ondrou a jelo se domů!                                                                                                                                                                                                           Matěj Fára a Eliška Kostelecká, V. A

12.10.2016

Stránky

Partneři