Výlet dětí 2.C a 3.A

V úterý, 24. září  2019 jsme odjeli v půl osmé ráno autobusem  Pragotour do  Centra řemesel a bylinné zahrady BOTANICUS  v Ostré nad Labem.

     Děti 2.C a 3.A  doprovázely třídní učitelky a jejich asistentky.

     Na místo jsme dojeli v 9,30 hodin. Na trávníku před areálem děti posvačily a zároveň dostaly   od průvodkyně každý 10 grošů, kterými pak platily v Centru řemesel.

V 10 hodin jsme prošli celý areál s průvodkyní, která dětem vysvětlila, kde které řemeslo má stánek, aby se pak samy rozhodly, která řemesla si chtějí za přidělené groše vyzkoušet. Dvě hodiny určené na návštěvu jednotlivých stánků byly pro 42 dětí dostačující. Ve 12 hodin ještě návštěva zahrady se záhony bylinek, zeleniny a ovocných stromů, oběd z vlastních zásob a odpočinek na lavičkách u bludiště.

 Zpět k autobusu jsme šli kolem ohrady hospodářských zvířat. Ve 13,30 hod. nástup do autobusu a jízda k řevnické škole. Zdržení na dálnici a stažené závory posunuly náš příjezd na 15. hodinu. Děti plné dojmů, zakoupených nebo ručně vyrobených dárků čekali rodiče. Koho ne, šel rovnou do školní družiny, kde se podělil o zážitky z krásného výletu s ostatními dětmi.

H.Navrátilová

FOTKY

26.9.2019

Recyklohraní

Naše škola je již jedenáctým rokem zapojena do školního vzdělávacího programu Recyklohraní aneb Ukliďme svět. Díky tomuto projektu si žáci prohlubují znalosti v oblasti třídění a recyklace odpadů. Umožňuje jim to osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií, tonerů a použitých drobných elektrozařízení. Recyklohraní rozvíjí vztah dětí k životnímu prostředí formou tematických her, praktických činností, kvízů, ale také již zmíněnou přímou účastí na sběru použitých baterií, tonerů a vysloužilého drobného elektrozařízení. Za plnění úkolů a sběr získává naše škola body, které si pak v internetovém katalogu směňuje za různé odměny charakteru výtvarných či sportovních potřeb, školních pomůcek, her atd. Více informací na www. recyklohraní.cz

I v tomto roce budou v prostorách školy umístěny sběrné nádoby. U každé nádoby budou vyvěšeny zásady správného a bezpečného třídění, jaký odpad do nádob patří.

 

Umístění odpadních nádob:

 

Budova 1. stupně ZŠ ( Revoluční ul.) : Červený kontejner ( drobné elektro) a   

                                                                 zelený papírový box ( baterie) naleznete

                                                                 v přízemí ve spojovací chodbě

                                                                 mezi   předním a prostředním pavilonem.

 

Budova nové přístavby ZŠ ( Školní ul.) : Červený kontejner ( drobné elektro) a   

                                                                 zelený papírový box ( baterie) naleznete

                                                                 v přízemí v prostoru šaten.

 

Budova ŠJ : Papírový box na tonery naleznete v prostoru šaten u dveří.

 

                                                       Děkujeme, že nám pomáháte třídit.

13.9.2019

Pozvánka pro nové členy ekotýmu

Milé děti,

zvu vás na 1. setkání zájemců o členství v ekotýmu naší školy, které se bude konat 10. října ve 14.20. Vyzvednu si vás před hlavním vchodem do budovy ve Školní ulici, schůzka bude trvat jednu vyučovací hodinu. Na úvodní hodině si povíme více o tom, čím se ekotým zabývá a jak na škole funguje.

Těším se na setkání,

Tereza Matoušková

11.9.2019

Zpívání za klima

7.9.2019

Lyžařský kurz pro 5. - 9. ročníky

Informace a přihlášku naleznete zde

7.9.2019

První třídní schůzky ve školním roce 2019/2020 - 2. stupeň

Vážení rodiče.

 

Dovolujeme si Vás informovat a pozvat na první třídní schůzky ve školním roce 2019/2020, které se pro VŠECHNY  TŘÍDY 2. STUPNĚ uskuteční ve ČTVRTEK 12.9.2019, od 17:00 hodin v kmenových učebnách jednotlivých tříd.

Účast všech je nutná. Těšíme se na setkání s Vámi.
30.8.2019

Poťouchlá sváča - informace

Dobrý den,

školní rok se nám blíží a proto se připomínáme se svačinkami. Poťouchlá sváča začíná rozvoz v úterý 3.9. a má připravené pro děti novinky jako třeba tortilly. Na webu je vše připraveno, již teď můžete objednávat.  www.potouchlasvaca.cz

a ještě důležitá informace - upravte si u strávníků změnu třídy, případně i budovu, děkujeme

 

29.8.2019

Aktualizace kroužků a jídelníčku

29.8.2019

Organizace prvního týdne pro 1. třídy

Ukončení výuky:
 
2.9. 2019 - po 1. vyučovací hodině
3. a 4. 9. 2019 - po 2. vyučovací hodině
5. 9. 2019 - po 3. vyučovací hodině a 6. 9. 2019 -  po 4. vyučovací hodině
dále dle rozvrhu
27.8.2019

Oznámení školní jídelny

V pondělí 2. 9. 2019 budou všem žákům odhlášeny obědy. Pokud bude mít někdo o oběd zájem,  musí si ho přihlásit nejpozději 29. 8. 2019. (e-jídelníček, e-mail: jidelna@zsrevnice.cz, TF 257 721 653 –záznamník)

Obědy žákům se tento den budou vydávat od 11:30 do 13:00.

Další dny budou žáci přihlášeni ke stravování do výšky zálohy na svém účtu.

Prosím o včasnou kontrolu.

Děkuji Eva Dvořáková

Školní rok 2019/2020

  • Informace o školní jídelně  naleznete zde
  • Přihlášku ke stravování naleznete zde

Provozní řád školní jídelny

  • Informace naleznete zde

 

26.8.2019

Školní družina v novém školním roce

2.9.2019 - od druhé vyučovací hodiny do 17:30 hodin; v tento den nemají děti objednané obědy, nutné přihlásit

od 3.9.2019 - školní družina v běžném režimu

 

Dovolujeme si požádat zákonné zástupce o včasné potvrzení nástupu dítěte do školní družiny tak, aby bylo možno dle Směrnice ředitele školy v prvním týdnu školního roku rozhodnout o přijetí či nepřijetí žáků do ŠD.

23.8.2019

První třídní schůzky ve šk. roce 2019/2020 (prvňáčci)

 

Vážení rodiče.

 

Dovolujeme si Vás informovat a pozvat na první třídní schůzky ve školním roce 2019/2020, které se pro PRVNÍ TŘÍDY uskuteční v ÚTERÝ 3.9.2019, od 16:30 hodin v kmenových učebnách jednotlivých tříd.

 

O termínech konání prvních třídních schůzek ostatních tříd prvního i druhého stupně budete informováni třídními učiteli prostřednictvím žákovských knížek a na webových stránkách školy. První třídní schůzky se uskuteční nejpozději do 13.9.2019.

 

Účast je NUTNÁ.

 

Těšíme se na setkání s Vámi.

23.8.2019

Vyučování ve dnech 2. - 8.9.2019

1.stupeň

 

2.9.2019        7:55 -   8:40 hodin     Zahájení školního roku

3.9.2019        7:55 - 11:35 hodin     Třídnický den v režimu třídní učitelky/třídního učitele

4.9.2019        7:55 - 11:35 hodin     Třídnický den v řežimu třídní učitelky/třídního učitele

od 5.9.2019   vyučování dle rozvrhu

 

2.stupeň

 

2.9.2019        7:55 -   8:40 hodin     Zahájení školního roku

3.9.2019        7:55 - 12:30 hodin     Třídnický den v režimu třídní učitelky/třídního učitele

4.9.2019        7:55 - 12:30 hodin     Třídnický den v řežimu třídní učitelky/třídního učitele

od 5.9.2019   vyučování dle rozvrhu

23.8.2019

Krásné prázdniny všem dětem, rodičům, učitelům i ostatním zaměstnancům školy

21.6.2019

Výsledky voleb do školské rady

20.6.2019

Rozdělení prvňáčků do jednotlivých tříd

20.6.2019

Letní akademie 2019

18.6.2019

Příběhy našich sousedů

V letošním školním roce jsme se s žáky Základní školy v Řevnicích zapojili do projektu „Příběhy našich sousedů“. Nejdříve jsme sestavili tým pěti žáků, které čekalo mnoho práce, ale také nových zkušeností a zážitků. Poté jsme oslovili naši pamětnici a zamířili jsme za paní Dagmar Renertovou. Ta nás velice mile přijala a souhlasila s účastí na projektu. My jsme za to moc rádi. Spolupráce právě s paní Renertovou nás opravdu obohatila o nové informace, poznatky a pohledy z celého jejího života. Celý tým se následně vypravil i do Českého rozhlasu, kde nahrál připravenou reportáž a kde se také následně zapojil do sestřihání rozhovoru. Se závěrečnou prezentací jsme vystoupili 30. května v Černošicích v Club kině, kde proběhla finální prezentace projektu. Představili se zde žáci ze základních škol z našeho okolí. Musím s radostí konstatovat, že se tým žáků z řevnické Základní školy ve složení Lukáš Cihelka, Cecílie Kylarová, Adéla Molhancová, Vojtěch Palička a Dominik Šmaus, nakonec umístil na krásném druhém místě. Jejich závěrečné vystoupení bylo velice pěkné a každý z týmu překvapil svou šikovností a zápalem. Umístění si žáci za svou práci v průběhu školního roku opravdu zaslouží. Velké poděkování patří také naší Dagmar Renertové.

                                                                                                                                           

                                                                                                                                               Veronika Linhartová

 

16.6.2019

Volby do ŠR - seznam kandidátů

Seznam kandidátů do voleb (rodiče) naleznete zde

13.6.2019

Přespání s Ekotýmem

Akcí Přespání s Ekotýmem jsme zakončili naši roční práci v Ekotýmu, během které jsme se snažili zapojit celou školu do šetření s vodou.

Při pátečním přespání jsme se však zaměřili na naši školní zahradu. Vysadili jsme do předpřipravených děr od žáků šestých ročníků hmyzosnubné keře před hmyzí domeček, zkontrolovali objekty, které mají na školní zahradu přilákat živočichy, a pak jsme si  upekli buchtu k snídani a  užívali si teplého večera v okolní přírodě. Fotky

 

                                   Děkuji všem členům Ekotýmu za jejich celoroční spolupráci

                                   a přeji hezké prázdniny.

                                   Petra Flemrová

 

11.6.2019

Stránky

Partneři