Sportovní příměstský tábor - Dobřichovice - Pohybová akademie

Více informací naleznete zde

5.4.2018

Pozvání: Malá interaktivní výstava pro budoucí prvňáčky

 4. B připravila pro budoucí malé školáčky, kteří přijdou 5. 4. do ZŠ Řevnice v Revoluční ulici  k zápisu, malou interaktivní výstavu Staré pověsti české. Děti si mohou s rodiči přečíst zkrácený obsah šesti známých pověstí z nejstarších českých dějin a následně si vyzkoušet svou paměť při plnění úkolu, kdy budou hledat hlavní postavy jednotlivých pověstí. Dále se mohou pokusit sestavit puzzle a zahrát si rychlé pexeso. Na památku se mohou vyfotografovat jako bájná kněžna Libuše nebo Přemysl. Výstavou budou provázet žáci 4. B.

4.4.2018

Noc s Andersenem

Fotografie naleznete zde

V noci z 23. 3 na 24. 3. se děti z 5.A připojily k mnoha dalším v České republice i na Slovensku, aby prožily noc spojenou se čtením pohádek a příběhů. Naším cílem nebylo jenom poslechnout si napínavé čtení, ale také vytvořit malé literární dílo a popovídat si nejen o knížkách.

V první části programu jsme měli zajímavého hosta, kterého několik dětí, které pravidelně čtou, již znalo. Byla jím paní knihovnice z městské knihovny v Řevnicích Petra Veselá. Nejprve nám povídala o Hansi Christianu Andersenovi a přečetla nám jednu z jeho pohádek. Potom byly vylosovány dvojice pro další část programu, ve které děti poslouchaly úryvek z knihy české spisovatelky Ilky Pacovské Ostrov zasvěcení. Příběh o třech kamarádech byl napínavý a všichni byli netrpěliví, jak bude pokračovat. To už byl ale úkol pro vylosované dvojice... většině z nich se podařilo vymyslet opravdu poutavý děj. Někteří spisovatelé se nevědomky velmi přiblížili originální verzi a všichni bez výjimky sklidili potlesk spolužáků. Vítězní autoři navíc zíkali opravdu hodnotnou odměnu – poukázky na knížky do knihkupectví paní Drhličkové v Řevnicích na náměstí.

Po době věnované literární tvorbě pak nastal čas na pozdní večerní svačinku a noční pašeráckou hru na zahradě školy, na kterou se všichni moc těšili, protože ji znali z podzimního adaptačního kurzu. Bylo třeba obléknout teplé bundy a čepice, připravit baterky a herní území, a pak se pokusit propašovat diamanty přímo pod nosem všetečných pohraničníků. Naštěstí nebyla taková zima, jakou slibovala předpověď počasí, tak nám na zahradě nikdo neumrzl.

A co bylo dál? Někteří si četli, jiní povídali a pojídali další dobroty. Přitom už všichni leželi ve spacácích. A když se zhaslo? Chvíli si všichni svítili barevnými tyčinkami z noční hry a pak někteří usnuli a jiní povídali a povídali a povídali...

Mně se Noc s Andersenem moc líbila. Ujistila jsem se, že mám prima třídu, která si umí hrát, povídat si, naslouchat. Umí vytvořit příjemnou atmosféru, kde nesourodé dvojice spolupracují a nehádají se. Umí spontánně navrhnout hru a sami ji zorganizovat, umí se podělit o donesené dobroty.

O tom, jak se akce líbila dětem, se dočtete ve školním časopise. Doufám, že se podaří uveřejnit i vítězné pokračování příběhu Ostrova zasvěcení, pokud ho autoři připraví v elektronické verzi.

 

Poděkování

Ráda bych poděkovala paní knihovnici Petře Veselé za krásné čtení a paní Drhličkové za poukázky na knížky, které udělaly dětem opravdu radost.

Bohumila Pelcová, třídní 5.A.

3.4.2018

Bezpečné místo je otevřeno

Od 4.4.2018 je bezpečné místo znovu otevřeno.

3.4.2018

Matematický Klokan

I letos se žáci naší školy zúčastnili celostátní matematické soutěže Klokan.  A někteří opět předvedli skvělé výkony! Dařilo se hlavně páťákům, u kterých je znát, že se chystají na přijímací zkoušky. Nikola Skripnik dokonce dokázal napsat Klokana na plný počet bodů- 120! GRATULUJEME! Také Alžběta Bartáková, Anna Hynková - Krämerová, Pavel Hartmann, Jiří Ohnůtek dokázali získat přes 100 bodů. Jirka je dokonce teprve čtvrťák! V nejmladší kategorii se prosadili Matěj Baráček, Marie Zavadilová a Agáta Hüblová, kteří měli přes 80 bodů z 90 bodů možných. V kategorii Benjamín prvních 5 šesťáků porazilo sedmáky. Nejlepší byla Anna Mourečková. A v nejstarší kategorii pěkné výkony předvedli Radoslav Adamec a Vojtěch Palička.

 Zvítězit však může vždy jen jeden. Proto si naši pochvalu zaslouží všichni ti, kteří s chutí počítali a snažili se získat co nejlepší výsledek. Gratulujeme.

Kategorie Cvrček

třída

body

Baráček Matěj

3.C

85

Zavadilová Marie

3.B

81

Hüblová Agáta

3.C

81

 

Kategorie Klokánek

třída

body

Skripnik Nikola

5.B

120

Bartáková Alžběta

5.B

114

Hynková - Krämerová Anna

5.C

110

Ohnůtek Jiří

4.B

109

Hartmann Pavel

5.B

109

 

Kategorie Benjamín

třída

body

Mourečková Anna

6.C

76

Strejčková Adéla

6.A

74

Molhanec Štěpán

6.A

72

Kuželová Julie

6.A

72

Martinková Barbora

6.A

72

Férová Emma

7.A

72

 

Kategorie Kadet

třída

body

Adamec Radoslav

9.A

92

Palička Vojtěch

8.B

81

Cihelka Tomáš

9.B

64

M.Maříková

2.4.2018

Preventivní besedy

V březnu proběhly na naší škole v rámci prevence besedy o nebezpečnosti závislosti na internetu. Žáci 3.-5. tříd absolvovali besedy „Kamarádi online“ věnované nebezpečí na internetu a sociálních sítích, nadměrného užívání a závislosti na internetu a počítačových hrách.

Žáci 6.-9. tříd besedovali na téma „Závislosti online a jejich rizika“. Hlavní témata byla závislost a nadměrné užívání internetu a také nebezpečí sázení přes internet.

Besedy žáky zaujaly a v dnešní internetové době je považujeme za důležité.

M.Maříková

2.4.2018

Burza - Kalamář - 14.4.

Informační plakát naleznete zde

27.3.2018

Volby do školské rady - rodiče

Na základě doporučení Školské rady mění volební komise termín voleb a to na 18.4.2018 - v den třídních schůzek

  • Informace o kandidátkách naleznete zde
  • Vyhlášení voleb do ŠR - rodiče naleznete zde
  • Kandidátní lístek naleznete zde
26.3.2018

Zápis do 1. tříd - info a rezervace

Podrobnější informace naleznete zde

Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání proběhne
ve čtvrtek 5. dubna 2018  od 14: 00 do 19: 00 hod.

v budově školy v Revoluční ulici.

REZERVAČNÍ SYSTÉM 

ZDE

 

Zákonní zástupci u zápisu předloží:
1. žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání a osobní dotazník žáka
– oba tiskopisy obdrží rodiče v ZŠ přímo u zápisu nebo si je mohou stáhnout na stránkách školy.
2. rodný list dítěte
3. doklad o trvalém bydlišti dítěte – občanský průkaz rodičů
4. u cizinců nutno předložit povolení k pobytu

Výše je k dispozici rezervační systém, kde si můžete zarezervovat čas zápisu.

21.3.2018

Bezpečné místo - dočasně zavřeno

 

Od STŘEDY 21.3.2018 do odvolání se z technických důvodů ruší BEZPEČNÉ MÍSTO.

Děkujeme za pochopení.

20.3.2018

Miniveletrh anglické literatury

Dne 18. dubna 2018 proběhne v prostorách ZŠ Řevnice prodejní miniveletrh anglické literatury britského nakladatelství USBORNE.

Knihy v anglickém jazyce budou k dispozici pro žáky prvních až devátých ročníků od 9:35 do 14:00 hodin a dále i odpoledne v době konání konzultačních hodin od 16:30 do 19:00 hodin v přízemí hlavní budovy naproti učebně A3- laboratoře fyziky a chemie. Mezi třetí a šestou vyučovací hodinou budou mít žáci školy možnost se účastnit exkurze na tomto mini veletrhu včetně krátké besedy o přínosu četby v anglickém jazyce.

Nebude chybět poutavě psaná a velmi názorně zpracovaná odborná literatura týkající se zeměpisu, přírodopisu, matematiky, architektury aj., krásně ilustrované pohádky, povídky pro starší děti, knížky plné aktivit se samolepkami, knížky s možností poslechu nebo beletrie pro náročnější čtenáře.

S kompletní nabídkou knih je možné se seznámit předem na https://usborne.com/browse-books/.

Na základě výtěžku z této akce naše škola obdrží knihy zdarma do cizojazyčného čtenářského fondu a tyto nové knihy tak budou moci být inspirací ve výuce anglického jazyka.

Naší motivací je ukázat našim žákům, že anglický jazyk není na naší škole vyučován pouze za účelem správného vyplňování pracovního sešitu, ale že se opravdu může stát jejich dalším komunikačním prostředkem, který aktivně používají ve svém každodenním životě.

Srdečně vás tedy všechny zveme na námi připravovaný miniveletrh knih v anglickém jazyce u nás ve škole!!!

19.3.2018

Pozvánka "Den otevřených dveří"

14.3.2018

XVII. školní ples

13.3.2018

Výskyt vší

Ve škole se vyskytly vši, jak na ně naleznete zde

12.3.2018

Poťouchlá sváča

Připomínáme, že od zítra k nám začíná jezdit Poťouchlá sváča 
My už se moc těšíme a máme objednáno , můžete na celý měsíc dopředu 

Facebook Poťouchlá sváča

 

Vážení rodiče,

 rádi bychom vás informovali, že od 1. 3. 2017 přichází na naši školu „Poťouchlá sváča“, která dodává čerstvé svačinky pro vaše děti každý den přímo do školy. Prozatím se nabídka týká žáků z budovy 2. stupně (Školní ulice), v případě dostatečného zájmu o svačinky v budově 1. stupně, bude nabídka po dohodě rozšířena i tam.

 

Svačinky již úspěšně fungují j ve 4 školách, a tak věříme, že si je oblíbí i vaše děti.

 Každý den je možné si vybrat zhruba z 5 druhů svačin a nápojů, které se připravují vždy v ranních hodinách a o hlavní přestávce jsou pak rozdávány přímo dětem, tedy v 9:35-9:50 hodin. Svačinky se budou vydávat vždy na chodbě před ředitelnou.

 Rodiče si svačinky objednávají jednoduše přes internet na www.potouchlasvaca.cz podobně jako například školní obědy. Objednávat bude možné od 25. 2. 2018, a to na jednotlivé vybrané dny nebo třeba i na celý měsíc dopředu.

 Věříme, že budete s nabízenou službou spokojeni a děti si budou o přestávkách chutně a zdravě mlsat.

28.2.2018

Školní zpravodaj - leden/únor 2018

Školní zpravodaj leden/únor 2018 naleznete zde

nebo v přílepce ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ

27.2.2018

Úspěch ve stolním tenisu

Opět stolní tenis  tentokrát to byl turnaj v Roztokách, kde 1.místo v nejmladším žactvu obsadil Štěpán Knýbel a 2.místo v mladším žactvu vybojoval Šimon Knýbel. 
Kluci, děláte čest naší škole, gratuluji !!!      Eva Řezníčková

26.2.2018

Změna jídelníčku - školní jídelna

Z provozních důvodů dochází ke změně jídelníčku na tento týden. Vaří se pouze jedno jídlo. Děkujeme za pochopení. Jídelníček zde

26.2.2018

Návrat z lyžáku - Bedřichov

Předpokládaný příjezd z Bedřichova je v pátek 16.2. mezi 11. a 11:30 hod

14.2.2018

Bezpečné místo - prázdniny

OZNÁMENÍ 
Vážení rodiče a milí žáci, dovolujeme si Vás upozornit, že ve dnech 16.2. , 26.2. , 27.2. a 28.2. 2018 nebude Bezpečné místo z provozních důvodů otevřeno.

13.2.2018

Stránky

Partneři