Aktualizace odkazů

Jsou průběžně aktualizovány odkazy (Zájmové kroužky, jídelna, družina, LVK, Zahraniční zájezd,...), které naleznete jako submenu v hlavním menu nahoře škola, žáci, rodiče,...

20.9.2018

Lyžák - Telnice

LYŽAŘSKÝ KURZ PRO 5. - 9. ročníky

VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019 - průběžné informace budou v sekci SKOLA - Lyžařský kurz, přihláška zde

 

 

MÍSTO:         LYŽAŘSKÉ STŘEDISKO Telnice (kapacita 45 míst)

                        Krušné hory

 

TERMÍN:      12.1. – 19. 1. 2019

 

CENA:           4 500,- Kč + 70,- Kč za pojištění (v případě, že o něj rodič stojí)

 

Cena uvedená za jednoho žáka zahrnuje:

Ubytování s plnou penzí (7 nocí), pitný režim, odpolední svačiny, skipas, dopravu,  doplňkový program, uspořádání závodů, přednášku HS, lyžařské instruktory, vybavení lékárničky.

 

ODJEZD:      12. 1. ráno od budovy 2. stupně, první jídlo oběd.

PŘÍJEZD:     19. 1. kolem 13:00 k budově 2. stupně

 

ZÁLOHA:     2 000,- Kč splatná do 15. listopadu 2018

DOPLATEK: 2 500,- Kč do 31. prosince 2018 (+ 70,- za pojištění v případě zájmu)

  Po návratu bude provedeno vyúčtování.

 

Platby budou probíhat na nový účet školy: 115- 7963970247/0100, do poznámky pro příjemce uveďte:

JMÉNO DÍTĚTE, TŘÍDU – LVK 1

17.9.2018

Festival vědy

Začátkem školního roku se žáci 8. tříd vydali do Prahy na motivační výlet na Festival vědy. Tato akce se koná vždy začátkem školního roku v prostoru Vítězného náměstí poblíž technických vysokých škol ČVUT a VŠCHT. Žáci a studenti si zde mohou prohlédnout obrovské množství stánků s zajímavými pokusy a ukázkami z oborů fyzika, chemie, přírodopis, ekologie, astronomie. Dále si tu můžete prohlédnout i vybavení sanitních vozů a vyzkoušet resuscitaci anebo se dozvědět něco zajímavého z práce policie. Zajímavých věcí bylo spousta, lidí bohužel také hodně. Ale stálo to za to! Fotky zde

M.Maříková

 

17.9.2018

Adaptační kurz - 6. r.

Fotografie z adaptačního kurzu Poslův mlýn si 6.A prohlédněte zde

a 6.C zde

15.9.2018

Spolupráce prvňáčků s třeťáky

Díky blízkosti umístění tříd 3.A s 1.A a 3. B s 1.B mohla vzniknout mezi těmito třídami vzájemná spolupráce žáků i učitelů. Děti ze třetích tříd si vybraly žáčka, kterého mají za úkol  opečovávat, pomáhat mu s přípravou, oblékáním, zapisováním do žákovské knížky, zkrátka starat se o něj skoro jako maminka s tatínkem.

   Zdálo by se, že jen prvňáci získávají výhodu. Pojďme si tedy probrat, kdo tím získá a také, co tím získá. Prvňáčkům spolupráce pomůže v integraci do školního prostředí, lépe překonají případný ostych, rychleji a hlouběji se seznámí se staršími spolužáky a naváží tak přátelství (třeba i na celý život). A samozřejmě jim to pomůže zvládat praktické úkony, o kterých jsme psali výše. Třeťáci se zase naučí mít někoho na starosti, pečovat o něj, mít za něho zodpovědnost (i když zatím malou), být spolehlivý. Oběma ročníkům by měla vzájemná spolupráci přinést spokojenost ze vzájemných vztahů, pocit uspokojení a radost ze společné práce. Což se již plní. Děti nám již tyto hezké pocity hlásí.

    Jak dlouho bude spolupráce trvat, zda až do konce šk. roku, či do pololetí, uvidíme. Záleží na tom, jak dlouho budou prvňáčci pomoc potřebovat. Fotky zde

                                                                                                  Za tým vzájemné spolupráce P.Stolín

13.9.2018

Návrat z adapťáku - 6. třídy

Pozor, pozor,  důležité hlášení !!!
Návrat děti z AK bude ve středu mezi 16:00-16:30.
Pár fotek najdete na  Packa.eu, záložka školy v přírodě
11.9.2018

Informace o provozu družiny v novém šk. roce

Informace o provozu družiny v novém šk. roce naleznete zde nebo v odkazu ŠKOLNÍ DRUŽINA

9.9.2018

Zájezd do Skotska

Aktualizace odkazů: zaměstnanci, konzultační hodiny, zájmové kroužky, nová čísla účtů, družiny, jídelny a nově odkaz ZAHRANIČNÍ ZÁJEZD

Zájezd do Skotska

Podrobné informace o zájezdu zde                Nabídka pojištění zde

Školní zájezd do Skotska proběhne v termínu 30. 5. - 7. 6. 2019. Na začátku zájezdu si prohlédneme nizozemský Amsterdam, pak se v kajutě přeplavíme přímo do Skotska, kde budeme několik dní poznávat přírodu i historii této divoké a krásné země. Navštívíme například sídlo skotských králů v Edinburghu, jezera Loch Ness a Loch Lomond, skotské hrady, ostrov Skye s kolonií tuleňů, ... Budete mít příležitost poznat život ve Velké Británii opravdu zblízka, neboť několik nocí budeme ubytovaní v anglických rodinách. Podrobný program naleznete v příloze.
 
Informační schůzka (účast není nutná) pro rodiče proběhne ve středu 19.9. od 17 hodin ve třídě 6.A. Vážní zájemci (žáci, ne rodiče) si přijdou osobně vyzvednout přihlášku k B. Pelcové (do 6.A). Podmínkou k přihlášení je odevzdání přihlášky a zaplacení zálohy (+ pojištění včetně storna zájezdu) 3.340,-Kč do 15.10. Žák nesmí mít kázeňský postih (třídní důtku nebo vyšší).
Vzhledem k délce a náročnosti pobytu je tento zájezd určen pouze žákům druhého stupně, tedy od 6. ročníku. 
 
 
Celková cena zájezdu je 12 590,- (při plné obsazenosti). Cena nezahrnuje vstupné do některých objektů (viz tabulka na konci programu).  Úhrada proběhne ve 3 platbách na účet školy. Při platbě uveďte zájezd do Skotska, jméno a třídu dítěte.
 
 
·         1. záloha: 3000 Kč + 340,- Kč cest. pojištění = celkem 3.340,- Kč  v termínu do 15.10.2018
·         2. záloha: 3000 Kč , v termínu do 31.1.2019
·         Doplatek: 7190 Kč (při obsazenosti 40+3), v termínu do 12.4.2019 + ev. příplatky
Dotazy u B. Pelcové osobně nebo mailem pelcova@zsrevnice.cz.
3.9.2018

Vyučování a tř. schůzky na 2. stupni (6-9.tř)

1) Vyučování ve dnech 3. - 7.9.2018 - 2.stupeň

 

3.9.2018        7:55 -   8:40 hodin     Zahájení školního roku

4.9.2018        7:55 - 12:30 hodin     Třídnický den v režimu třídní učitelky

5.9.2018        7:55 - 12:30 hodin     Třídnický den v řežimu třídní učitelky

od 6.9.2018   vyučování dle rozvrhu

 

2) Třídní schůzky - 2.stupeň

 

Vážení rodiče.

 

Dovolujeme si Vás informovat a pozvat na první třídní schůzky ve školním roce 2018/2019, které se pro třídy 2.stupně uskuteční ve ČTVRTEK 6.9.2018, od 17:00 hodin v kmenových učebnách jednotlivých tříd.

Účast je NUTNÁ vzhledem k předání přístupového kódu k elektronickým žákovským knížkám.

 

Těšíme se na setkání s Vámi.

29.8.2018

Informace pro rodiče žáků 1.stupně, 1.-5.třídy

Vážení rodiče vítáme Vás v novém školním roce a zde je pár informací ohledně prvního školního týdne:

 

1.ABC

První třídy se sejdou 3.9.2018 v Revoluční ulici v 7.45 hodin a proběhne slavnostní uvítání ve škole.

 

1.P třída se sejde v budově ve ŠKOLNÍ ulici, kde má svoji třídu.

 

Vyučování v prvním týdnu 1.ABC + 1.P

3.9.2018 - jedna vyučovací hodina, do 8.40 hodin.

4.9.2018 - dvě vyučovací hodiny, do 9.35 hodin,

5.9.2018 - tři vyučovací hodiny, do 10.45 hodin,

6.9. a 7.9.2018 - vyučování dle rozvrhu, tedy 4 vyučovací hodiny, 11.35 hodin.

 

2. – 5. třídy

3.9.2018 - jedna hodina vyučování,

4.9. a 5.9.2018 - čtyři vyučovací hodiny,

6.9. a 7.9.2018 - vyučování dle rozvrhu.

 

Třídní schůzky na prvním stupni

 

1.ABC + 1.P   4.9.2018 v 17.hodin.

2.ABC            6.9.2018 v 16:30hodin

3.A        11.9.2018 v 17.30 hodin

3.BC      11.9.2018 v 17.hodin

4.ABC    6.9.2018 v 16.30 hodin

5.ABC    6.9.2018 v 16.30 hodin.

 

Účast na třídních schůzkách 4. a 5. ročníků je NUTNÁ, vzhledem k předání přístupového kódu k elektronickým žákovským knížkám!!!

29.8.2018

Rozmístění tříd

Rozmístění tříd ve školním roce 2018/2019 naleznete zde

28.8.2018

Důležité upozornění!!!

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vám oznámit, že s platností od 27. 8. 2018 mění škola bankovní účty.

 

-           účet pro platbu obědů je         115 – 7964330217 /0100

 

-          účet pro platbu LVK, AK, švp, plavání, ŠD a kroužků je   115 – 7963970247 /0100

 

 

Prosím Vás, změňte své trvalé příkazy nebo vzory příkazů

 

                                                                                                              Děkujeme 

27.8.2018

Oznámení školní jídelny

Vážení a milí rodiče a žáci!


Dovolujeme si Vám oznámit, že v pondělí 3. 9. 2018 budou mít všichni žáci odhlášený oběd.

Pokud budete mít o oběd zájem, je potřeba oběd přihlásit nejpozději do 31. 8. 2018 (e-jídelníček, e-mail: jidelna@zsrevnice.cz,
TF 257 721 653 – záznamník).

V tento den budeme vydávat obědy žákům od 11:30 do 13:00 hodin.

Další dny budou žáci přihlášeni ke stravování jen do výšky zálohy na svém účtu.

Prosíme o včasnou kontrolu záloh.
 

                                                                  Děkujeme

                                                                  Kolektiv jídelny

24.8.2018

Volné místo

ASISTENT/KA PEDAGOGA
Práce na částečný úvazek

Hledáme posilu do našeho týmu, aktivní kolegyni nebo kolegu se zájmem o děti, ale také o vlastní vzdělávání. Nabízíme práci ve vstřícném kolektivu. Platové podmínky dle platných tabulek. Nástup IHNED.   Kontakt: kancelar@zsrevnice.cz nebo 775 882 535.

23.8.2018

Poťouchlá sváča

Poťouchlá sváča začíná v novém školním roce již 4.9.2018. Objednejte si své svačinky včas. Více informací na www.potouchlasvaca.cz

 

23.8.2018

Olympiáda 2. stupně

Fotografie našich olympioniků si můžete prohlédnout zde

28.6.2018

SEZNAM POTŘEB PRO 1. ROČNÍK

DOSTANOU DĚTI VE  ŠKOLE

 •  stírací tabulka A4    
 • 1 x tužka grafitová trojhranná č. 2                            
 • papírové hodiny A4           
 • vodovky (12 barev) + kelímek na vodu s bezpečnostním uzávěrem       
 • štětce: plochý silný, kulatý silnější                                     
 • modelovací deska A3
 • modelovací hmota 100g              
 • lepidlo malé                                                  
 • barevné papíry A4 (20 listů)

 

DOSTANOU DĚTI OD SPOLEČNOSTI BOVYS

 • fixy 6 ks, pero Tornádo, pastelky obyčejné 6ks

 

OPATŘÍ RODIČE

 • školní taška
 • penál
 • 2x fixa stírací – černá
 • ořezávátko + guma
 • nůžky s kulatou špičkou
 • tužka trojhranná č. 1
 • blok nelinkovaný A4 do lavice
 • 2 balíky papírových kapesníčků
 • čísla 0 - 20  
 • desky na čísla
 • 100 euro fólií              
 • krabice na výtvarné potřeby
 • voskovky   
 • tuhé lepidlo velké                    
 • temperové barvy
 • křídy umělecké (prašné)
 • paleta na barvy
 • zástěra (velké triko) na výtvarnou výchovu
 • hadřík na otírání štětce
 • špejle
 • přezůvky
 • cvičební úbor – v batůžku (ne igelitová taška): tričko, tepláky, mikina, obuv na ven i do tělocvičny
 • švihadlo, tenisový míček

 

 VYBAVENÍ PENÁLU

 • 1x fixa stírací, ořezávátko + guma, dřevěné pastelky základní barvy, nůžky s kulatou špičkou, malé lepidlo, malé krátké pravítko, tužka č. 1 a č. 2.

 

27.6.2018

Školní výlet 4.B

Naše třída 4. B  se vydala na tři dny do CHKO Křivoklátsko, abychom poznali zdejší faunu a flóru. Během poznávání jsme hráli hru Cestujeme časem, při které jsme se dostali v IC keltské kultury v Nižboře mezi Kelty do pravěku a mohli jsme si vyzkoušet jejich dovednosti - kovotepectví, zpracování vlny, mletí obilí a výrobu pšeničných placek. Ty jsme pak i po upečení mohli sníst.

 Dále jsme si v místě našeho ubytování, na chatě Emilovně, zahráli na středověk. Obdivovali jsme okolní přírodu, spali v síni, jedli v krčmě, uspořádali rytířský turnaj a prokázali svou nebojácnost a rytířské chování. Za to vše jsme získávali pražské groše, které jsme pak utratili u středověkého kupce. Na závěr našeho výletu jsme se přesunuli na Křivoklát a navštívili místní inf. centrum, Areál dětských her Křivoklát  a hrad. 

Petra Flemrová

25.6.2018

Letní akademie 2018

25.6.2018

Rozdělení 1. tříd

Rozdělení žáků prvních ročníků pro šk. rok 2018/2019 podle registračních čísel naleznete zde

22.6.2018

Stránky

Partneři